Eigen keuze!

Matthéüs 20:16

  • ….velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.

Jezus kent de Zijne. Wanneer iemand zegt dat hij in Jezus Christus gelooft, hoeft niet te zeggen dat Jezus hem kent?

Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hoe hij God volgt, zoals Jezus Christus dat deed als voorbeeld.-Galaten 6:5

Wanneer men niet de voetstappen van Jezus Christus navolgt, dan wordt ie als een bok opzij gezet als vervloekt.

Ja! Velen christenen doen het niet goed (in de afgelopen 2000 jaar), nu ook niet. Er is maar één Evangelie, er is niets veranderd, want Christus is gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde. Wie afdoet van de Woorden Gods, zal afgedaan worden van de boom des levens.- Openbaring 22:19

Waarom zegt Jezus Christus dat Hij de werken als lauw ziet? Omdat men niet met volle kracht het Evangelie bewandeld in de Geest. Men kan dan beter koud zijn, in plaats van lauw.

Galaten 1 vers 8 benadrukt zelfs dat er geen ander Evangelie is, dan die van Jezus Christus. Dat wij verplicht zijn (allemaal), het Evangelie te verkondigen aan alle creaturen.-Marcus 16:15

Galaten 1:8

Doch al ware het ook dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *