Gods Woord is niet de letter.

God heeft een plan met de mens, en omdat HIJ een barmhartige God is voor degenen die HEM aanvaard als hun helper, zal HIJ dat ook verwezenlijken.

God weet het beste wat de mens nodig heeft, HIJ is immers hun Schepper. Wij noemen God onze Vader, en doen wat HEM behaagt.

Onze Vader, DIE in de hemelen is, ZIJN wil zal geschieden. Dat betekent dat mensen die niet kunnen veranderen, ook al zitten we in 2018/2019. Mensen die dat wel doen, doen niet ZIJN wil, maar hun eigen wil. Zij hebben niet ZIJN Geest, via ZIJN Zoon, zij hebben hun kennis door de letter, en niet door de Heilige Geest.

2 Korinthe 3:2-6

  • Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen; als die openbaar zijn geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in kneedbare tafelen van onze harten.
  • En zodanig hebben wij een vertrouwen door Christus bij God.
  • Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, DIE ons ook bekwaam gemaakt heeft, om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament, niet door de letter, maar door de Geest, want de letter leidt tot de dood, maar de Geest maakt levend.

Jezus Christus is gezonden door God, om het Evangelie door te geven aan mensen, die Gods wil willen doen. Het Evangelie is het ontvangen van de Heilige Geest, om in Deze Geest te wandelen en niet in het vlees.

Jezus Christus is niet gekomen, om geëerd te worden, maar om Gods wil te doen. De natuurlijke christen denken daar anders over, zij zijn hun wandel met God aan het wandelen in de vleselijke natuur, en begrijpen er ook niets van. Degenen die de geestelijke christen is, zijn in de Geest aan het wandelen, wat Gods wil is.

Johannes 14:26/15:26/16:7

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb./

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik zal zenden van de Vader, namelijk de Geest van de Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen./

Doch Ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat Ik wegga, want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen, maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *