Volmaakt is zeer goed.

Om volmaaktheid te begrijpen zullen we een gelijkenis nemen van een machine.

Een machine zoals deze, is gemaakt door de onvolmaakte mens. Is de machine dan volmaakt? Neen! De machine kan nooit volmaakt zijn als het door onvolmaakte mensen gemaakt is.

God is volmaakt, en HIJ had de Schepping zo gemaakt dat het zeer goed was is ZIJN ogen. Die volmaakte Schepping begon in het Hof van Eden, in het huidige Irak.

Gods plan was van het begin af aan, dat er volmaakte mensen op ZIJN aarde zouden leven. Maar zou de mens wel gehoorzaam zijn aan ZIJN gebod? De mens hoefde maar één gebod te gehoorzamen, om niet gelijk als God te zijn, wat betreft de kennis van goed en kwaad.

En wat gebeurde er? Ze werden verleidt door een Engelenzoon die zich achter een slang hen verleidde.-(Genesis 3:1-6/Ezechiël 28:13-15)

Toen de kennis van goed en kwaad in de mens kwam, door hun ongehoorzaamheid, werden zij onvolmaakt. Onvolmaaktheid is ongerechtigheid, want ongerechtigheid is de zonden. Is God dan onvolmaakt? Dat zij verre! De mens kan geen controle over deze kennis hebben, en dat kan God wel.

Door Jezus Christus, Die de zonde teniet heeft gedaan, door een offer voor de zonde, Zijn leven afgelegd heeft voor de onvolmaakte mens, heeft vanaf die moment ons vrijgemaakt van die wet van zonde.

Daarom, is het verstandig, dat men Gods wil uiteindelijk toch aanvaard, want dan kan men volmaakt zijn in ZIJN ogen.

Wordt de wereld dus niet gelijkvormig, want de wereld is onvolmaakt, en doet niet de wil van God.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *