Emancipatie komt niet van God.

Hoe vaak zien wij dat de emancipatie ook in kerken en gemeenten ingedrongen is. Is dit Gods plan? Is dit een toelating van God?

We weten dat Christus gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde is, dus waarom zou er verandering zijn?

Wat zegt God wel?

Juist! Dit is geschreven door Paulus geïnspireerd door de Geest van God.

Wat heeft Johannes opgeschreven door inspiratie van de Heilige Geest?

1 Johannes 2:15-17/ 5:18,19

  • Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
  • Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte door de ogen en een hoogmoedig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
  • En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid./
  • Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet (expres) zondigt, want Christus, Die uit God geboren werd, bewaart degenen, en de boze heeft geen vat op hen.
  • Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

Wat is het dan? Moeten wij gehoorzaam zijn aan God? Ja, dat moeten wij, mits wij eeuwig willen leven.

De emancipatie komt niet uit God, maar is van de wereld. En wij mogen geen deel zijn van de wereld, anders is de liefde van God niet in ons.

Wat zegt Gods Woord nog verder over de vrouw in de Gemeente Gods?

Al met al, neen, er is geen plaats voor emancipatie in de Gemeente Gods. Wie dat wel ingevoerd hebben, hebben een andere leer van Christus.

Galaten 1:8

Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij in de zendbrieven u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *