Één weg tot het leven!

God heeft een plan voor de mensheid in zonden, dat is de weg tot het leven. Na dit bestaan komt de 1e dood, daarna de 2e dood. De eerste dood komt door de zondeval van Adam en Eva. Iedereen zal uit die 1e dood opstaan, de rechtvaardige en de onrechtvaardige.

Degenen die de eerste dood hebben overwonnen door het bloed van Jezus Christus, komt niet in de 2e dood. Maar degenen die de enigste leer van Christus in de wind slaat, komen in de 2e dood, een dood die alles vernietigd, zelfs de 1e dood en het dodenrijk (hel).

De enigste weg die tot het leven leidt, is de weg naar boven. Een geestelijk leven door de Heilige Geest. Het Evangelie is die weg!

Wie deze weg aan het wandelen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

De weg van de waarheid is één weg, en niet meer dat dit. Wie een ander Evangelie verkondigt, verkondigt als een blinde die een blinde begeleidt.- Galaten 1:8,9 waarschuwt dit nauwlettend.

Romeinen 6:17-19

  • Maar Gode zij dank: gij waart slaven van de zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is, en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.
  • Ik zeg dit vanuit menselijke standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

Klaagliederen 3:39,40/ Johannes 14:6,10

  • Wat klaagt dan een mens in het leven! Iedereen klaagt over zijn zonde.
  • Laten wij onze wegen doorzoeken en doorgronden en ons bekeren tot de HEERE God../
  • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.-
  • Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben (in één Geest) en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, doet ZIJN werken.

Laat u als volwassene dopen door een geestvervulde persoon, dan zal u de gave van de Heilige Geest ontvangen, met het bewijs van het spreken in tongen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *