Werken van het vlees.

Wat zijn de werken van het vlees?

Dat is het oude leven die men had voor de bekering tot het geloof in Jezus Christus. Een christen behoort in de Geest te wandelen alleen! En niet samen met de werken van het vlees te gaan wandelen.

Wandelen naar de wijze van Gods Geest, zoals Jezus ons dat heeft uiteengelegd. Niet op onze eigen manier, maar op de manier die God het heeft doorgegeven aan ZIJN profeten en boodschappers.

Dus zoals Jezus Christus dat deed, en niet zoals het oude leven?

Dronkenschap is ook een onderdeel van de werken van het vlees. Spreuken geeft hier een mooi voorbeeld van, dat men niet overmatig met drank moet omgaan.

Ja, teveel is nooit goed, zelfs niet wanneer men tot aangeschoten raakt. Een klein beetje wijn is zelfs goed!

1 Timothéüs 5:23,24

  • Drink voortaan niet /alleen/ water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden.
  • Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk, dat zij voor hen uitgaan naar het gericht, bij anderen komen zij achteraan.

Laten we dus niet dwalen, onszelf voor de gek houden. God ziet alles, er is niets verborgen voor HEM.

Lukas 8:17,18

  • Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.
  • Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *