Vrede!

Wat is vrede? Dat is, geen oorlog, geen criminaliteit, geen sloten en wachtwoorden meer. Kortom, geen hebzucht meer. Dan is er pas vrede.

God heeft de mens altijd de kans gegeven om ZIJN vrede te accepteren, maar mensen zijn over de geschiedenis heen, egoïstische honden.

Jeremia 12:10

Vele herders hebben MIJN Wijngaard verwoest, MIJN Akker vertrapt, MIJN kostelijke Akker gemaakt tot een woestijn.

Ja, God doet het goed, alleen de mens verzaakt het.

Maar degenen die op God vertrouwen, zullen ware vrede proeven!

Jesaja 52:7

  • Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die de goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: uw God is Koning.

Wie op God hun toevlucht genomen hebben, zijn op de weg van vrede beland. Degenen die dit niet gedaan hebben, zijn op hun eigen manier vrede aan het zoeken, wat hun nooit zal gelukken.

Matthéüs 5:17 ,19

Jezus zegt hier, dat Hij gekomen is om die vrede te bewerkstelligen.

  • Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen./
  • Wie dan één van de kleinste gebod van deze wet ontbindt en de mensen alzo leert, zal zéér klein heten in het Koninkrijk van de hemelen, doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk van de hemelen.

Galaten 2:16

  • Wij weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Christus Jezus, wij zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit de werken van de wet. Want uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *