Een dief is een dief!

De heidenen die geloven zullen (buiten die van Israël), moeten zich realiseren dat men niet altijd onder de genade staan, ook niet alle vrijheid hebben?

Kijk naar deze gelijkenis omtrent een dief:

Een dief is een dief, wanneer de dief een schroefje steelt van zijn werkgever, of een dief steelt via internet een grote som geld van een bedrijf, het blijft stelen. Een dief steelt!

Zo ook, wanneer iemand immoraliteit, afgoderij of bloed eet.

Hoererij: immoraliteit, ontucht met kinderen of met hetzelfde geslacht.

Afgoderij: geldgierig, een andere Evangelie.

Bloed: eten van bloed via de mond of via de aderen ( voedsel door de aderen is hetzelfde als bloed van een ander door de aderen).

De werken van het vlees, zijn de werken van het oude heidens leven, waar wij heidenen in wandelde.

Wanneer wij vanuit het oude leven, die zonder Jezus Christus en God geweest was, het nieuwe leven zijn begonnen te wandelen, moeten wij ervoor zorgen dat het nieuwe leven nieuw blijft. We moeten zelf niets erbij toevoegen, ook niets ervan afhalen.

Galaten 1:8/ Openbaring 22:18,19

  • Ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen in onze zendbrieven geschreven staat, die zij vervloekt!/
  • Ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van de zendbrieven leest: indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in de boeken beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek van profetieën, God zal zijn deel afnemen van de Boom des levens en van de heilige stad, het hemelse Jeruzalem, welke in dit boek beschreven zijn.