Al onze zonden kwam op Jezus Christus.

De straf die wij behoren te krijgen vanwege onze zonden, kwam op Jezus Christus. Dit betekent, dat wij, als wij niet zouden gehoorzaam zijn op Gods roep, om ons te bekeren, wij niet voor eeuwig gefolterd zouden worden.

Degenen die het Evangelie ongehoorzaam zijn, zullen een eeuwig verderf krijgen. Dat betekent, een dood waar nooit meer een opstanding uit de doden komen zal. Men is dan een verloren ziel. En wat verloren is, dat is zoekgeraakt!

Men zal gestraft worden met een dood, in de tweede dood, een dood die echt voor eeuwig dood is, waar geen bewustzijn is.

Openbaring 20:12-15

  • En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het Boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken beschreven stond, naar hun werken.
  • En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk (hel, hades, sjeool) gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
  • En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van vuur.
  • En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur.

Iedereen heeft dus zijn eigen keuze, hoe hij of zij die keuze maakt?

Maar wie de verkeerde keuze maakt, zal niet voor eeuwig gefolterd worden. Die dit verkondigen, zijn de valse profeten, de antichristen, de afgodendienaars en de goddeloze gelovigen.

2 Korinthe 5:10

  • Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.