Heeft God vertrouwen in ons?

In het begin, toen de eerste mensen geformeerd werden door de wil van God, had God hun een gebod gegeven om niet van de vrucht te eten, van de boom die de kennis zou geven over het goed en het kwaad. Deze eerste mensen, hadden God, en God zorgden voor hen. Niet dat zij er zelf voor zouden dragen.

Maar wat gebeurde er? Zij werden door verleiding hebzuchtig om die kennis te bezitten. Als gevolg, dat zij tegen Gods gebod ingingen, en het volmaakte leven verspilden. Zo ook hun nakomelingen.

Na bijna 7000 jaar de onvolmaakte mensen hun gang te hebben laten gaan, is de tijd aangebroken om de goddeloosheid uit de wereld te verbannen. Gods plan is dan ook, om zoveel mogelijk mensen tot ZIJN wil te bekeren. En toch zullen niet alle mensen ZIJN wil willen doen?

God heeft de wereld lief, daar bedoelt HIJ mee de mensheid, niet de wereldse werken.

Want:

1 Johannes 2:15-17

  • Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
  • Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte door de ogen en een trots leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
  • En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Wie doet dan de wil van God? In wie heeft God vertrouwen?

Matthéüs 25:1-13

  • Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.

We weten dat zij niet allemaal de wil van God doen, omdat de helft in deze vergelijking als dwazen beschreven worden.

  • De dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie, doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

De olie erbij, als reserve, is van essentieel belang. Wat stelt die olie dan voor? Dat zijn de werken van het geloof!

Galaten 5:14-16/ Jakobus 2:26

  • Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste (in de HEERE) liefhebben als uzelf.
  • Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan op uzelf, dat gij niet door elkaar opgegeten wordt.
  • Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees./
  • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Daarom is de olie naast de lamp zeer belangrijk. We kunnen wel allemaal De lamp Jezus Christus zeggen te volgen, maar de werken van het geloof is het belangrijkst!

Openbaring 7:9 verteld ons de toekomst, wie het Koninkrijk der hemelen ingaan, dat zijn er niet zeer veel, maar een onbepaald aantal gelovigen, die de wil van God zouden hebben gedaan.

  • Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken, stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.