God en de menselijke wijsheid.

God is de grote Baas, niets of niemand kan daar iets aan veranderen. Doen zij dat toch, dan druisen zij in de alwetendheid van ZIJN Almacht!

Menselijke wijsheden, komen door de kennis van het goed en het kwaad.

God heeft deze kennis, ten eerste. HIJ heeft controle over deze kennis. Dat heeft de mensheid niet!

En toch wordt er gezegd onderling in kerken dat God artsen in de wereld gezet heeft, om mensen te helpen van hun kwalen. Dat kan misschien wel waar zijn, maar in ieder geval niet voor de gelovigen.

Jesaja 57:19/ Spreuken 3:7,8

  • IK schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre zijn, en voor hem die nabij is, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen./
  • Wees niet wijs in eigen ogen, vrees den HEERE en wijk van het kwaad, het zal een medicijn wezen voor uw vlees, en een lafenis voor uw gebeente.

Wordt deze wereld niet gelijkvormig?

Ja, niet zoals de wereldse mensen dat doen. Vertrouw op de HEERE uw God, door ZIJN Zoon Jezus Christus.

Was Jezus Christus niet op aarde gekomen, om te genezen wie tot Hem kwam? Waarom zijn er dan artsen ?

De wijzen en de verstandigen zullen het nooit begrijpen, omdat zij het in hun natuur doen, en niet in de Geest van God.

1 Korinthe 2:14 verteld ons dat de natuurlijke persoon de geestelijke persoon dwazen vinden.

In Matthéüs 11:25 wordt zelfs gedankt tot God, door Jezus Christus, dat God deze wijsheid van HEM voor de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen is, en aan de simpele mensen geopenbaard is.

Dus, de artsen, de menselijke politiek, de professors en wetenschappers, de deskundigen en de chirurgen zullen niet door God op deze wereld geplaatst zijn.

Zij zijn slechts het product van de zonden, de kennis van het goed en het kwaad.

1 Johannes 5:17

  • Alle ongerechtigheid is zonde,…

Wie het op zijn eigen manier doen, doen altijd de zonde.

Daarom is er vergeving van deze zonde, om zich op de weg van God te begeven, en het aan God over te laten.

Johannes 1:19 hier zegt Johannes de Doper:

Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Maar wat doen vele christenen?