Wat is de mens?

De mens vergaart, voelt zich sterk, voelt zich machtig en hij kan alles maken en doen.

Ja de mens is goed.

Hij zorgt goed voor zich zelf.

Bouwt een mooi huis voor hem.

Hij heeft een goed gevulde bankrekening, een mooie auto.

Ja de mens doet het goed.

De Bijbel zegt iets heel anders.

De mens is als het gras.

Zijn spullen als een bloem in het gras.

Is het gras goed en heeft het genoeg water, is het mooi, en de bloem is nog mooier.

Maar, wat als de zon schijnt en er geen water is?

We hebben allemaal het de afgelopen zomer kunnen zien.

Het gras verdort en de bloem valt af. En men vind haar stand plaats niet weer.

Zo is het ook met de mens.

Als de mens, hoe machtig ook, hoe rijk hij ook is, hoe knap hij ook is, sterft, men vindt niets meer van dat alles meer terug.

Herinneringen blijven, maar ook dat vervaagt met de tijd. Nabestaande ruimen het mooie huis wat hij had leeg, en doen het weg. De auto wordt verkocht, en zijn geld wordt verdeeld en op gemaakt.

Niets maar dan ook niets, blijft in stand, niets kan de mens mee nemen de dood in, niets van zijn kennis blijft hij houden. Kaal en berooid gaat hij zijn graf in, en blijft alleen achter.

Nabestaande rouwen om hem, maar het leven gaat door, tranen drogen op, de lach komt terug. En men vergeet de mens.

Het is een spiegel die ik u voor houd.

We denken niet altijd aan de dood, of staan er bij stil.

Maar toch is het heel goed om dat eens te doen.

Je te realiseren dat alles om je heen, ook je zelf, vergankelijk is, en niet blijvend.

Stil te staan, dat je elke minuut van de dag of nacht kan sterven.

Stil te staan bij het feit dat alles wat je bezit, gekregen is en dat je slechts rentmeester bent van alles wat je bezit.

Stil te staan bij, hoe ga ik om, met het geen wat God mij toe bedeeld.

Je afvragen, doe ik het wel goed met alles waar ik rentmeester over ben.

Maar bovenal, doe ik met alles wat ik heb, het naar Gods wil.

Moet ik die dikke bankrekening nog meer spekken, of moet ik om mij heen kijken, en zien die arme man of vrouw, die geen geld heeft om eten te kopen of kleren. Moet ik niet van de rijkdommen die ik heb, mijn naaste geven, en zo mijn mede mens helpen.

Zei Jezus niet: als iemand om je rok vraagt, geef hem ook je onderrok? 

Om over na te denken.

Als u voor de rechterstoel van God staat, wat denkt u dat God zal vragen?

Hoe dik je bankrekening was toen je op aarde leefde?

Of zal God je vragen: Hoe bent u om gegaan met hetgeen Ik u gegeven heb?

Natuurlijk wil ik niet zeggen, dat je geen huis, auto of geld mag hebben. Dat natuurlijk wel.

Maar let wel, geld is een gevaarlijk iets.

Je moet oppassen dat je niet gegrepen wordt door het hebben van geld, de mannon.

Er staat een heel mooi voorbeeld daar over in de bijbel: de rijke jongeling.

Hij bezat veel rijkdom, en hij wilde Jezus volgen. Jezus zei, verkoop alles wat je bezit en volg mij. De jongeling ging bedroeft heen, staat er, wat hij had vele bezittingen.

‘En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.’

Lucas 18:24-25 

Zo even een voorbeeld uit de Bijbel.

Het delen van jou rijkdom, ook dat is wat Jezus zegt: heb u naaste lief als u zelf.

Wat is de mens?

Stof, hij is de kroning van de schepping, maar ook gelijk de verwoesting van de schepping, God zag dat het goed was, en de mens? Hij maakt het kapot. Brengt de zonde over de schepping.

Wij de mens.

Sterk?

Knap?

Wijs?

Rijk?

Kunnen alles?

We zijn gelijk het gras!

En leven bij de genade van God.

We kunnen nog geen eens ook maar een zonde bij God, zelf goed maken.

We kunnen zelf niet ons leven verlengen.

We kunnen bij ons zelf, geen doden doen opstaan.

Wij wijs en zo verstandig?

Kom nou toch, we leven bij de genade van God, en kunnen niets tot ons eigen heil bij dragen.

Jezus moest voor ons lijden en sterven, Hij nam de schuld op zich, die wij hebben gemaakt.

En de mens?

Hij mag vergeving vragen bij God, in Jezus naam.

Hij mag hopen op de genade van God.

Hij zal terug keren tot stof, waar hij ook van geschapen is.

Dat is de mens, zondig en onvolmaakt.

Hamba Tuhan

Eenheid in de Geest.

Wie is onze naaste, die wij lief moeten hebben?

Dat zijn degenen die de wil van God doen. Zoals Jezus dat zei in Marcus 3:35

Prijs God, wat HIJ voor mijn broeder doet. Ik verheug mij in het binnenste van mijn hart. Is dit wat God bedoeld? Ja! God zegt niet voor niets om blij te zijn met elkander, maar ook te treuren met degene die verdrietig is.

De afvallige engel satan probeert op allerlei manieren ons het leven te bezuren. Om een wig te slaan tussen broeders, of degenen die waarlijk in de Geest wandelen. Maar zolang wij op God vertrouwen, kan hij wel een wig in de hand hebben, maar zal het hem niet lukken, wat hij ook probeert.

Zolang wij die in de goede aarde bezaaid zijn, vrucht blijven dragen, kan de Satan ons niet weerhouden van de wil van God af te brengen. Wij zijn verzekerd met die belofte, dat wij macht hebben over slangen en schorpioenen.- Lukas 10:19

De volgende keer, wanneer de Satan of een van de andere afvallige engelen u in verdrukking brengt, laat hen dan weten naar welke plek ze gaan, als de dag des HEEREN gekomen is.

Al het Goede komt van Boven!

Is dat zo?

Ja dat is zo!

Hoe weet ik dat zo zeker?

Ik ben iemand, die door mijn lichamelijke klachten ( hart) niet meer aan het arbeidsproces deel kan nemen.

Daardoor moet ik van een uitkering leven en op de kleintjes letten.

Nu is mijn oude golf van 19 jaar niet door de apk gekomen.

Ja en daar zit je dan, geld om te maken dik 600 euro? Dat is er niet.

Een andere auto kopen? Geen geld voor.

Oei oei wat nu????

Ik zei altijd tegen iedereen, dat Gods zegen ruste op de auto, nooit een lampje stuk, nooit problemen gehad met de wagen, altijd starten en lopen, en veilig thuis komen.

Maar wat nu?

Moet ik nu thuis gaan zitten?

Mij niet meer in zetten voor mijn broeder?

Niet meer als vrijwilliger in zetten voor de kinderen in India omdat ik er stomweg niet meer naar toe kan gaan?

Niet meer met mijn broeder fellowship kunnen doen?

24/7 aan huis gekluisterd zitten en geen kant meer op kunnen?

Onrust in mijn omgeving, ja maar dan kan je niet meer ……….

Vragen genoeg, maar antwoorden?????

Vanmiddag gaat de telefoon, 

De man aan de andere kant vroeg mij wat het koste en of het nog de moeite waard was om de auto van mij te maken.

Tja een auto van 19 jaar oud, ja, wat wil je daar van verwachten?

Aankomende zaterdag kan ik een andere auto uitzoeken, en de kosten? Dat wordt betaald voor mij!

En ik?

……..ik sta met het schaamrood op mijn gezicht, en moet weer erkennen: al het goede komt van God! Hij zorgt voor mij!

Dank U wel vader!!!!!

U bent Uw woord getrouw!

God zorgt voor de zijne, Hij leid alle dingen.

Hij is het, die mensen stuurt, harten door zoekt.

Hij is het, die weet wat je nodig heeft, en er voor zorgt dat het goed met je gaat.

En ik? Ik maak mij zorgen, maar krijg weer een tik op mijn vingers, niet ik, maar God!

Ik moet dingen los laten, over geven aan Hem.

En zaterdag?

Dan staat daar een hele mooie auto voor mij klaar, een auto, door Vader zelf uitgekozen. En kan ik mij weer inzetten voor mijn broeder en de meisjes in India.

Al het goede komt van Boven!

Wij, zien het niet altijd, maken ons zorgen, liggen er wakker van.

En Vader?

Hij schut Zijn alwetend hoofd, en zorgt voor je!

Waarom die twijfel? Waarom maak jij je zorgen?

Er is een Hemelse Vader, die zorgt voor jou!!!!

Hamba Tuhan

De tijd is nabij!

Openbaring 1:1-3

 • Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om ZIJN dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van ZIJN Engel aan ZIJN dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.
 • Deze heeft van het Woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft (door visioenen).
 • Zalig is hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en te bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

1 Thessalonicenzen 5:1-6

 • Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des HEEREN zó komt, als een dief in de nacht.
 • Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotselinge verderf, en zij zullen allen geenszins ontkomen.
 • Maar gij, broeders, wandelt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zal overvallen: want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

De opwarming van de aarde, is heden op te merken. De wereld bemerkt dit ook, maar zijn te laat om er nog iets aan te veranderen.

De Bijbel geeft ons profetieën die geregeld uitkomen. Vanaf september 2017 is dat te bemerken aan de hand van de sterrenhemel.

Openbaring 12:1

 • En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd;-

De zeven schalen, of fiolen, zullen uitkomen. Of ze allemaal tegelijk uitgegoten worden of niet, dat is niet zeker? Wat wel zeker is, dat voelen wij. De opwarming van de aarde is nu wel hard aan het gaan, vorig jaar 2018 was het snikkend heet, dat sinds de metingen dat jaar het heetst was, en ze zeggen, dat dat nog het koelste is wat er nog aan komt.

Dit is zonder meer de vierde Engel, die ook zijn schaal aan het uitgieten is.

God heeft het allemaal in de hand, het moet zo gebeuren. Het ligt inderdaad aan de mens, maar God had het al uitgedacht om het zo te laten gebeuren. Hier kan men zien, hoe ontzettend nietig wij mensen zijn?

God is barmhartig, en ZIJN voornemen is dan ook dat iedereen tot bekering kan komen. Helaas willen niet alle mensen dit?

Nu kan u nog bekeren zonder dat er vurige hitte over u komt met de zweren nadien? Komt allen die verdrukt wordt door uw zonden!

( Dit was het 1000ste bericht op www.virdeligno.nl)

Welke manier moeten wij God helpen?

Spreuken 8:5-17

 • Gij onverstandigen, leert scherpzinnigheid, gij dwazen, verstaat dit met uw hart.
 • Hoort, want IK zal verheven dingen spreken en MIJN lippen openen tot wat recht is.
 • Want Waarheid spreekt MIJN gehemelte, een gruwel voor MIJN lippen is de goddeloosheid.
 • Al de Woorden van MIJN mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd.
 • Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben.
 • Neemt MIJN vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud.
 • Want Wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren.
 • IK, de Wijsheid, woon bij de scherpzinnige en IK verkrijg kennis door overleggingen.
 • De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en een boze wandel en een mond vol draaierijen haat IK.
 • MIJNER Raad en Overleg, IK ben het Inzicht; MIJNER is de Kracht.
 • Door MIJ regeren koningen en verordenen de machthebbers recht.
 • Door MIJ heersen vorsten en de edelen, al de rechters op aarde.
 • IK heb lief wie MIJ liefhebben, wie MIJ ijverig zoeken, zullen MIJ vinden.

God weet wat goed is voor ons. Het is niet de bedoeling dat wij het beter weten dan God! Een voorbeeld uit de geschiedenis van koning David, dat een profeet genaamd Uza, God wel een handje wilde helpen:

Dat ging dus ontzettend mis! Uza werd door God gestraft, omdat Uza onnadenkend de ark des verbonds tegenhield. Als Uza niets had gedaan, had God het wel verholpen. Eigenlijk was het niet Gods wil, dat de ark des verbonds verplaatst werd, dat was ook onnadenkend van David zelf?

Spreuken 3:5/ Romeinen 11:33

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw eigen inzicht./
 • O, diepte van Rijkdom, van Wijsheid en van Kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn ZIJN beschikkingen en hoe onnaspeurlijk ZIJN wegen.

Marcus 3:35

 • Al wie de wil van God doet, die is Mijn broeder, zuster en moeder.

Juist! Wie de wil van God doet. Niet de wil van de dominee, pastoor, voorganger, maar de wil van God?

Johannes 3:36/ Galaten 1:8

 • Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, doch de toorn van God blijft op hem./
 • Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen afwijkende van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Een andere Evangelie, wat niet in Gods Woord staat, of een weglating van wat er opgeschreven staat, komt niet van God, maar is veroorzaakt door de mens, die zich heeft laten grijpen door de Satan. Met de Engelse taal beschreven: Bait of Satan!

De wil van God, is gehoor geven aan wat Jezus aan Zijn volgelingen heeft geboden, wat ook van toepassing is voor iedereen die als Hem wandelen, een christen zijnde.

Mattheüs 28:19

 • Gaat dan heen, maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon Gods en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.

Een goede christen zijn.

Romeinen 6:4/ Titus 3:4-7

 • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen./
 • Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze HEILAND en God verscheen, heeft HIJ, niet om werken van gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar ZIJN ontferming ons gered door het Bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, Die HIJ rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door ZIJN genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Kolossenzen 2:6-10

 • Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
 • Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn eigen wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid van goddelijkheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem, Die het hoofd is van alle overheid en macht op aarde.

Openbaring 21:7

 • Wie overwint, zal deze dingen beërven, en IK zal hem een God zijn en hij zal MIJ een zoon zijn (zegt God).

Galaten 1:8

 • Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen, afwijkende van hetgeen wij ( vanuit het Woord) u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Dit zei Jezus tegen een berouwvolle misdadiger.

Is deze misdadiger nu in het paradijs? Neen! Waarom niet, terwijl Jezus dat toch gezegd had?

De doden zijn van niets bewust, hun besef is weg, het tijdsbesef is er niet meer.

Dit is voor veel mensen niet te begrijpen, wat God door Salomo heeft laten opschrijven. Dat de doden geen gedachten meer hebben. Het is gelijk als iemand in narcose komt en na de narcose ontwaakt.

Die misdadiger is dus nog steeds dood, maar wanneer hij opstaat uit de dood bij de opstanding van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Hand.24:14,15) zal hij als in een oogwenk tot besef komen dat hij verbaasd zal zijn hoe hij opeens van het kruis is!

Deze misdadiger had nog berouw voordat Jezus het zoenoffer voor de zonden had volbracht. Deze misdadiger was van Israël. En Jezus is gekomen voor de verloren schapen van Israël, niet voor de heidenen.

Degenen die aan Gods roep gehoor gaven door Jezus en de profeten vóór Hem, zullen in het paradijs komen. Dit is de nieuwe aarde – 2Petrus 3:13.

En dan heeft Jezus deze gelijkenis omtrent het koninklijke bruiloftsfeest? Mattheüs 22:1-14

De meeste mensen van het volk Israël negeerde Jezus Christus, zij hebben zelfs meegeholpen aan Zijn dood, daarom heeft God ook de heidenen uitverkoren om ZIJN volk te zijn.

Na de dood en opstanding van Jezus Christus, heeft iedereen na Zijn offer voor de zonden de mogelijkheid om in de hemelen te komen.

Het paradijs is voor Israël in het vlees, de hemelen is er voor het Israël in de Geest.

Romeinen 3:21-26/ Johannes 14:6,23

 • Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven, want er is geen onderscheid.
 • Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit ZIJN genade, door de verlossing in Christus Jezus.
 • Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om ZIJN rechtvaardigheid te tonen, daar de zonden, die te voren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is./
 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.-
 • Jezus heeft gezegd: indien iemand Mij liefheeft, zo zal hij Mijn woord bewaren en doen, en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

God ziet alle zonden.

1 Johannes 1:5-9

 • Dit is de verkondiging, die wij van Christus vernomen hebben en u verkondigen: God is het licht en in HEM is in het geheel geen duisternis.
 • Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met God hebben en in duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Christus in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
 • Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 2:1-6

 • Mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld.
 • En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren en navolgen.
 • Wie zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart en navolgt, is een leugenaar en in die is de waarheid niet, maar wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
 • Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. (Joh.17:18-23)
 • Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, gelijk als Hij gewandeld heeft.

Dit is christen zijn! Gelijk als Christus gewandeld heeft moeten wij ook wandelen, en alle eer en wil aan God geven. Wie dit naast zich legt, is een antichrist!

Romeinen 3:10,11,20

 • Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnuttig geworden, er is niemand, die goed is, zelfs niet één./
 • Daarom, dat uit de werken naar Gods wet geen vlees voor HEM gerechtvaardigd zal worden, want door de wet doet zonde kennen.

Romeinen 8:1-4

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
 • Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
 • Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, daarom heeft God, door ZIJN Eerste Zoon (Spr.8:22-31) te zenden in het vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar een Geest.

Dus door de Geest van God, zullen onze zonden niet gedacht worden.!!!!!

De liefde is de vervulling der wet.

Mattheüs 5:14-16

Gij zijt het licht van de wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een mand, maar op een standaard, en het licht schijnt voor iedereen, die in huis zijn.

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, DIE in de hemelen is, verheerlijken.

Jezus Christus is gekomen om de wet te vervullen, op een manier om niet aan de buitenkant rechtvaardig te zijn, maar vanuit de inwendigheid, door Gods liefde te openbaren

Weest niet rechtvaardig als de Farizeeërs en de schriftgeleerden, die zichzelf vanuit buiten rechtvaardig lieten zien. Weet dat Jezus hun als witgepleisterde graven aanzag.- Mattheüs 23:25-28

Wie zich aan God overgeven heeft via Jezus Christus, moeten als volwassene gedoopt worden, om daarmee in goede positie bij God te komen. Vanuit dat punt, komt de vervulling van de wet naar boven.

Romeinen 6:4/7:4

Wij zijn dan met Christus begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgestaan is door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen./

Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een Ander, van Hem, Die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gods vrucht zouden dragen.

( wie in de liefde van God gekomen is door de doop van Christus, gaan niet als zelf-rechtvaardigers wandelen, zij zijn door genade gerechtvaardigd. Niet omdat wij het verdienen, maar het is Gods liefde!)

Romeinen 13:8-10

Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie een ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Want de geboden: gij zult niet echtscheiden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet vleselijk begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben gelijk u uzelf lief hebt.

De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet.


Weest nauwlettend op uw wandel!

De juk van Christus op ons nemen, is de raad van God aannemen, en ZIJN weg te volgen. Degenen die een andere juk dragen, komen niet in Gods genade, ook al wordt hun voorgelogen dat iedereen die in Jezus Christus gelooft in Gods genade valt.

Een voorbeeld van de Korinthiërs die een andere juk aangedaan hadden, die gelijk is aan de tegenwoordige tijd waarin vele kerken anders wandelen.

2 Korinthe 6:11-14

 • Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open, bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te gruwelijk nauw
 • Maar dan ook gelijk op, (ik spreek als tot mijn kinderen) gij moet ruimer worden.
 • Vormt geen ongelijke juk met de ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschap met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Strijdt daarom de inwendige strijd om naar de wil van God te wandelen. Zouden alle christenen dat kunnen? Het volgende vers zegt van niet! En weet dit: dat dit door Heilige Geest via de handen van Lukas opgeschreven is, en niet van Lukas zelf?

Ook in Mattheüs 7 vers 21-23 wordt nadrukkelijk vermeld, dat niet een ieder, die de HEERE aanroept behouden wordt, ja, het zijn christenen die zichzelven willen rechtvaardigen wat voor goede dingen zij allemaal niet gedaan hebben?

Een discipel van Christus is gelijk als een vertegenwoordiger of soldaat waar hij/zij voor staat!

2 Timothéüs 2:4,5

 • Tijdens een veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud, hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.
 • En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen , als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Hoe nauwlettend Gods wil te volbrengen:

De basis: Johannes 3:16

Het begin: Handelingen 2:38

De uitwerking: Romeinen 6:4

De wandel: Romeinen 13:11-14

De uitkomst: 1 Johannes 5:4

Het loon: Openbaring 3:21