Goede aarde bezaaid!

Degenen die in de goede aarde bezaaid zijn, zijn degenen die de gehele waarheid van de leer van Christus in hun leven toegepast hebben. Waaronder de gave van de Heiligen Geestes.

Niet iedere christen brengen vruchten voort de bekering waardig.- Matthéüs 3:8,10

Marcus 4:14-19

  • Een zaaier ging uit om te zaaien het Woord.
  • Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het Woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de Satan en neemt het Woord, dat in hen gezaaid is, weg.
  • En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het Woord horen, het terstond met blijdschap aannemen.
  • Doch zij hebben geen wortel bij zich, maar zijn mensen van het ogenblik, want wanneer later verdrukking of vervolging komt om wille van het Woord, komen zij terstond ten val.
  • En een ander deel zijn degenen, die tussen de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het Woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen er bij en verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar.

Hoe duidelijk is het, dat velen christenen niet doen wat God van hun verlangt? Zij zijn de waarheid ongehoorzaam.

Ja, dat is overduidelijk! En wat nog erger is, dat zij werkelijk denken dat zij al reeds een plek in de hemelen hebben? Wat zullen zij teleurgesteld zijn op Zijn wederkomst, als Jezus Christus hun niet herkend?- Matthéüs 7:21-23

Degenen die in de goede aarde bezaaid zijn, zijn het Woord van God gehoorzaam. Zij dragen ook werkelijk de vruchten van de Geest. Zij zijn Jezus aan het volgen, gelijk Hij gewandeld heeft vóór Zijn verheerlijking.

Degenen die naar het voorbeeld van Jezus Christus zijn gaan wandelen, en die de Heilige Geest ontvangen hebben en hun oude levensstijl vaarwel gezegd hebben, zijn de ranken aan de wijnstok.