Zonder God is het duister


Wie zonder God leeft, leeft in de duisternis. Hij is een speelbal van satan en zijn hart is liefdeloos.


Kom naar het licht, kom maar God, en Hij zal u bevrijden van het boze, het duister. Hij zal uw hart vervullen met liefde, een doel geven in uw leven, blijdschap zal uw deel zijn.
Pijn en verdriet zal Hij troost geven.
Vermoeiden zal Hij kracht geven.
Weduwen zal Hij troosten.
Eenzamen zal Hij vele broeders en zusters geven.


Kom, ja kom, de tijd is nabij dat de Zoon van God wederkomt, wederkomt om te oordelen ten levende of ten dode, kom, kom snel, voor het te laat is.

Hamba Tuhan