Weest nauwlettend op uw wandel!

De juk van Christus op ons nemen, is de raad van God aannemen, en ZIJN weg te volgen. Degenen die een andere juk dragen, komen niet in Gods genade, ook al wordt hun voorgelogen dat iedereen die in Jezus Christus gelooft in Gods genade valt.

Een voorbeeld van de Korinthiërs die een andere juk aangedaan hadden, die gelijk is aan de tegenwoordige tijd waarin vele kerken anders wandelen.

2 Korinthe 6:11-14

  • Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open, bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te gruwelijk nauw
  • Maar dan ook gelijk op, (ik spreek als tot mijn kinderen) gij moet ruimer worden.
  • Vormt geen ongelijke juk met de ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschap met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Strijdt daarom de inwendige strijd om naar de wil van God te wandelen. Zouden alle christenen dat kunnen? Het volgende vers zegt van niet! En weet dit: dat dit door Heilige Geest via de handen van Lukas opgeschreven is, en niet van Lukas zelf?

Ook in Mattheüs 7 vers 21-23 wordt nadrukkelijk vermeld, dat niet een ieder, die de HEERE aanroept behouden wordt, ja, het zijn christenen die zichzelven willen rechtvaardigen wat voor goede dingen zij allemaal niet gedaan hebben?

Een discipel van Christus is gelijk als een vertegenwoordiger of soldaat waar hij/zij voor staat!

2 Timothéüs 2:4,5

  • Tijdens een veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud, hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.
  • En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen , als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Hoe nauwlettend Gods wil te volbrengen:

De basis: Johannes 3:16

Het begin: Handelingen 2:38

De uitwerking: Romeinen 6:4

De wandel: Romeinen 13:11-14

De uitkomst: 1 Johannes 5:4

Het loon: Openbaring 3:21