De tijd is nabij!

Openbaring 1:1-3

  • Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om ZIJN dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van ZIJN Engel aan ZIJN dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.
  • Deze heeft van het Woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft (door visioenen).
  • Zalig is hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van de profetie, en te bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

1 Thessalonicenzen 5:1-6

  • Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des HEEREN zó komt, als een dief in de nacht.
  • Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotselinge verderf, en zij zullen allen geenszins ontkomen.
  • Maar gij, broeders, wandelt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zal overvallen: want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

De opwarming van de aarde, is heden op te merken. De wereld bemerkt dit ook, maar zijn te laat om er nog iets aan te veranderen.

De Bijbel geeft ons profetieën die geregeld uitkomen. Vanaf september 2017 is dat te bemerken aan de hand van de sterrenhemel.

Openbaring 12:1

  • En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd;-

De zeven schalen, of fiolen, zullen uitkomen. Of ze allemaal tegelijk uitgegoten worden of niet, dat is niet zeker? Wat wel zeker is, dat voelen wij. De opwarming van de aarde is nu wel hard aan het gaan, vorig jaar 2018 was het snikkend heet, dat sinds de metingen dat jaar het heetst was, en ze zeggen, dat dat nog het koelste is wat er nog aan komt.

Dit is zonder meer de vierde Engel, die ook zijn schaal aan het uitgieten is.

God heeft het allemaal in de hand, het moet zo gebeuren. Het ligt inderdaad aan de mens, maar God had het al uitgedacht om het zo te laten gebeuren. Hier kan men zien, hoe ontzettend nietig wij mensen zijn?

God is barmhartig, en ZIJN voornemen is dan ook dat iedereen tot bekering kan komen. Helaas willen niet alle mensen dit?

Nu kan u nog bekeren zonder dat er vurige hitte over u komt met de zweren nadien? Komt allen die verdrukt wordt door uw zonden!

( Dit was het 1000ste bericht op www.virdeligno.nl)