Eenheid in de Geest.

Wie is onze naaste, die wij lief moeten hebben?

Dat zijn degenen die de wil van God doen. Zoals Jezus dat zei in Marcus 3:35

Prijs God, wat HIJ voor mijn broeder doet. Ik verheug mij in het binnenste van mijn hart. Is dit wat God bedoeld? Ja! God zegt niet voor niets om blij te zijn met elkander, maar ook te treuren met degene die verdrietig is.

De afvallige engel satan probeert op allerlei manieren ons het leven te bezuren. Om een wig te slaan tussen broeders, of degenen die waarlijk in de Geest wandelen. Maar zolang wij op God vertrouwen, kan hij wel een wig in de hand hebben, maar zal het hem niet lukken, wat hij ook probeert.

Zolang wij die in de goede aarde bezaaid zijn, vrucht blijven dragen, kan de Satan ons niet weerhouden van de wil van God af te brengen. Wij zijn verzekerd met die belofte, dat wij macht hebben over slangen en schorpioenen.- Lukas 10:19

De volgende keer, wanneer de Satan of een van de andere afvallige engelen u in verdrukking brengt, laat hen dan weten naar welke plek ze gaan, als de dag des HEEREN gekomen is.