Tot eer en lof, voor God.

Hoe denken wij?

Hoe spreken wij?

Hoe zijn onze daden?

Wij mensen kijken tegen de buitenkant van onze mede mens aan. Wij zien niet wat de ander denkt. We horen niet altijd wat een ander over je zegt. We zien niet altijd wat een ander doet. Het is misschien ook maar goed ook.

Maar God ziet alles.

‘Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.’

Jeremia 17:10 

Wat voor de mens verborgen is, God weet het.

We zullen daar ook rekenschap voor moeten afleggen, bij Gods troon.

Ik heb het al eens eerder gehad over: ken God in al uw wegen. Over het leven met God, en God als uw hemelse Vader. Dat wij kinderen zijn van een Vader.

Maar dit gaat nog een stukje verder.

Leven tot lof en eer van God.

Niet ik, maar U o God.

Niet mijn wil, maar U wil geschiede.

Zelfs Jezus bad het:

‘Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!’

Mattheüs 26:42 

Moeten ook wij niet zo leven?

Moeten we niet leven tot welbehagen voor God?

U wil geschiede, in de hemel en de aarde.

Jezus leert het ons.

Maar bid nu eens: 

U wil geschiede in de hemel en op de aarde, en ook in mij.

Durft u, het naar uw persoonlijk te trekken?

Durft u, het leven, wat u van God gekregen heeft, terug te geven in Gods hand?

Hem de regie over uw leven te geven?

Uw wil geschiede, niet de mijne.

Al wat ik doe, denk en spreekt, laat het zijn tot lof en eer van U o Vader.

Is dat niet het eerst gebod?

‘En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.’

Markus 12:30 

Dat gaat verder, dan bidden voor je eten, zondag in de kerk, het stukje bijbel lezen.

Dan hebben we het over, elke seconde, elke minuut, elk uur en dag van ons leven, God eren, loven en prijzen. Bij voorspoed en bij tegenspoed.

God danken voor…. je leven, het leven van je ouders (zonder hun, was jij er niet, en ook al is het contact misschien verbroken)

God danken, voor je eten en drinken, huis, auto, fiets noem het maar op.

En nu hoor ik mensen zeggen: God danken voor een auto of fiets?

Ja, alles wat je heb, het is door God geleid.

God is het, die voor jou zorgt, en Hij wil daar jou dank voor hebben.

Moeten we dan de hele dag, halleluja roepen?

Natuurlijk mag dat wel, maar je kan God ook de eer geven, door je daden, en gedachten.

Ook door het niet terug schelden, of slaan, het omkijken naar een ander, het praten met mensen over wat God in jou leven betekend.

Het zijn zomaar even wat voorbeelden, vanuit het dagelijks leven, die je heel makkelijk in praktijk kan brengen, en er zijn er nog veel meer.

Je hoeft niet zonder zonde te zijn, om dit te kunnen. God weet, dat wij (ook ik) zondige mensen zijn. Dat we zonde doen in woord, daad en gedachten. En dat we elke dag, de fout in gaan. Maar daar is Christus Jezus. Door Hem mogen we weten dat onze zonden, ons niet toe gerekend wordt, als wij die aan Vader belijden in Jezus Christus Naam. En ook daar, heeft God een welgevallen in!

Leven tot Gods eer, moeilijk?

Nee! 

Het is een levensstijl.

Hamba Tuhan.