De werken.

Uit de werken van rechtvaardigheid, wordt iemand niet gerechtvaardigd, God ziet de persoon niet aan, maar om de werken van het geloof wordt iemand gerechtvaardigd!

Wat is dan de werken van het geloof?

Geloven in de Naam van Jezus Christus, is niet geloven in Zijn persoonlijke naam, maar in Zijn Naam als autoriteit.

Geloven is dus vertrouwen dat het gebeurt?

Matthéüs 17:19,20

  • Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: waarom hebben wij niet kunnen uitdrijven?
  • Hij zeide tot hen: vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: verplaatst u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en NIETS zal u onmogelijk zijn.