Minachting.

Wat is minachting?

Minachting is : verachting, laatdunkend

2 Timotheüs 3:1,2

  • Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:
  • Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, laatdunkend, onheilig.

Dit zijn tekenen van het heden. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf. Zelfs degenen die zeggen te geloven in Jezus Christus, zijn zo minachtend tegenover zijn naaste als maar wezen kan!

Als dat het geval is, trappen zij God weg! Want het eerste gebod hangt aan het tweede gebod vast. Wie zijn naaste Niet liefheeft als aan zichzelf, dan heeft hij ook God niet lief?

Romeinen 12:9,10

  • De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
  • Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten.

1 Thessalonicenzen 5:19-24

  • Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoudt het goede.
  • Onthoudt u van alle soort van kwaad.
  • En HIJ, de God van vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, en moge bij de wederkomst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn.
  • DIE u roept, is Getrouw, HIJ zal het ook doen.