Waakt!

Voor wat moeten wij voortdurend waken?

Voor de listige omleidingen van de duivel!

Deze onzichtbare vijand, die probeert ons van de smalle pad af te werpen, door zijn listige praktijken. Deze praktijken, zijn de werktuigen van Satan en zijn afvallige engelen.

De volgende verzen uit Efeze 6 benadrukt ons hoe te wandelen in de Geest, om de geestelijke wapenuitrusting voortdurend te dragen, om tegen deze ploert stand te houden.

Alles wat in deze verzen beschreven staat, is het tegenovergestelde wat deze satanische machten doen.

Alle onderdelen die deze wapenuitrusting heeft, doen de dienaren van Satan tegenovergesteld.

Waarheid – leugen

Recht – onrecht

Evangeliseren – weigeren te verkondigen

Geloven – niet vertrouwen in Jezus

Kracht van God – eigen kracht

God’s weg – eigen weg

God’s wijsheid – eigenwijsheid

Efeze 6