Het Hof van de wereld!

Gods Hof, het Hof van Eden, was door God als zeer goed bestempeld. Omdat God het ZELF gemaakt heeft door ZIJN kennis van goed en kwaad.

Genesis 2:8,9

  • Voorts plantte de HEERE God een Hof in Eden, in het Oosten, en HIJ plaatste daar de mens, die HIJ geformeerd had.
  • Ook deed de HEERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en ook de boom des levens in het midden van het Hof; benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

En toen aten zij toch! Zij kregen de kennis van goed en kwaad in zich, een zonde. Een zonde, omdat die kennis beter alleen aan God uitgevoerd kan worden, dan dat een mens dat doet.

Door de hele geschiedenis van de mens, is er door die kennis alleen maar ellende, dood en verderf. De eerste moord was dat Kaïn zijn eigen broer Habel doodsloeg.

Het Hof van Eden is te vergelijken met het internet. Het hof van de wereld!

Op het internet is van alles te vinden, zowel het goede als het kwade.

Wat ga je doen?

Wordt je verleid door bepaalde duistere zaken? Of blijf je standvastig om niet in de verleiding te komen?

Je wordt een vriend van de wereld als je toch die verleiding aanneemt. De Satan wordt dan automatisch ook jou vriend.

Wilt je dat?

Jakobus 4:4

  • Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wilt zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Overspeligen?

Ja! Omdat, wie zich bij God aangesloten heeft, en een vriend van de wereld wilt zijn, een overspeler is tegen God!

Wandelen in het vlees, is met de wereld hand in hand samenlopen. Dit is nou net niet wat God van ons verlangt. Wij behoren in ZIJN Geest te wandelen, naar ZIJN wil. De onbekeerde mens wandelt met de wereld, maar wie zich bekeert heeft, doen dat niet meer!

Matthéüs 7:21

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Toch zijn er vele mensen die het op hun eigen manier doen, of door valse leraars of valse profeten laten verleiden om buiten de wil van God, God te aanbidden? Zij zullen dan niet herkend worden door Jezus Christus, de Vertegenwoordiger van God. – Matthéüs 7:22,23

Het Woord van God zegt zeer duidelijk:

Wie een andere Leer of een ander Evangelie leert, buiten hetgeen in het Woord van God staat, die zij VERVLOEKT! (1Tim.6:3,4;Gal.1:8)

God is een jaloerse God, en HIJ houdt er niet van dat mensen kennis bezitten, en het zelf maar kunnen uitzoeken hoe of wat.

De kennis van goed en kwaad, is in Gods ogen een zonde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *