Heeft God een minderwaardigheidscomplex?

God heeft de mens, ZIJN schepping lief, maar alleen niet wanneer de mens egoïstisch hun eigen gang gaan. Wat zegt het Woord ons?

Spreuken 3:5-7/ 8:32-36

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart en steun op uw eigen inzicht niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, dan zal HIJ uw paden recht maken.
 • Weest niet eigenwijs, heb ontzag voor de HEERE en wijk van het kwade./
 • Nu dan, zonen, luistert naar Mij, want welzalig zijn zij die Mijn wegen bewaren.
 • Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs van hart, slaat haar niet in de wind.
 • Welzalig de mens die naar Mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan Mijn deuren, bewakende de posten van Mijn poorten.
 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HEERE welgevallen verkregen.
 • Maar, wie Mij mist, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij niet liefhebben, hebben de dood lief.

Spreuken 8, die we net gelezen hebben, is een profetie over Jezus Christus, dat Hij Zijn Vaders weg aanraadt aan gehoorzame mensen. De ongehoorzamen hebben de dood lief, omdat zij de Zoon van God niet liefhebben, omdat zij liefhebbers zijn van zichzelf! Zij die Hem niet liefhebben, haten Hem in Gods ogen!

God zal degenen verderven die niet naar ZIJN maatstaven willen wandelen. God heeft namelijk een minderwaardigheidscomplex, als het gaat om tegen ZIJN wil, het zelf maar op te lossen. God verlangt ernaar, dat mensen het op ZIJN manier doen, in plaats van dat mensen eigenwijs op hun eigen egoïstische manier verder huppelen? Zoals in die tijd van Noach, smartte het HEM aan ZIJN hart, vanwege de slechtheid van mensen.

1 Johannes 2:15-19

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.

 • Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees, de begeerte van ogen en een hoogmoedig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
 • Kinderen Gods, het is de laatste uur, en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, een daaraan onderkennen wij, dat het de laatste uur is.
 • Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren { vergelijk 2Tim.4:3,4}, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moesten geopenbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. ( Matthéüs 13:24-30)

Let goed op hoe uw wandel is met de wil van God, dat uw wandel in de Geest moet volbracht worden, naar de wil van God.

Romeinen 8:12-14

Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de werkingen van het vlees doodt, zo zult gij leven.

Want allen, die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *