Pinksteren.

Vele kerken die aan het Joodse feest Pinksteren doen, doen dit omdat zij zonder Gods goedkeuring denken hiermee God een eer te bewijzen.

Maar in feite doen zij aan geboden van mensen, die zij navolgen, ipv de geboden van God na te volgen.

2 Timoth.3:1-5

  • Weet wel, dat er in de laatste dagen zullen komen zware tijden, want de mensen zullen zijn, liefhebbers van zichzelf, geldgierig, pochers, vermetel,kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars van het Woord, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verradelijk, roekeloos, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan voor God, die een schijn hebben van godsvrucht , maar de kracht van het Evangelie verloochent hebben. Houdt deze op een afstand!

Zij die Pinksteren blijven navolgen als traditie, moeten beseffen dat het niet Gods wil is dat zij dit doen. Zij doen dat om bij God in een goed blaadje te komen, om een wit voetje te halen, om in ZIJN gunst te komen. Om een vorm van rechtvaardigheid te openbaren. Zij denken werkelijk dat God ZIJN liefde wel geeft. Maar zij bedriegen zichzelf (Matt.7:21-23). God zal hen niet herkennen op de oordeelsdag.

Kolossenzen 2:20-23

  • Indien gij met Christus afgestorven zijt van de wereldse gewoontes, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, geboden opleggen: raak niet aan, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met de voorschriften en leringen van mensen.
  • Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met een eigen-wijzen dunk van godsdienst, die een nederigheid en kastijding hebben van het vleselijke lichaam, die zonder enige waarde is, en dient het alleen slechts tot bevrediging van het vlees.

Zo, die komt hard aan! Ja? Dit zijn woorden die uitgaan door de liefde van God.

God is liefde voor de ZIJNE, niet voor degenen die zeggen in HEM te geloven, maar geboden van mensen navolgen. Zal God goedkeuren als zij blijven scheef wandelen? God houdt van mensen die recht blijven wandelen, en heilig zijn!

Zij die dit Joodse feest blijven vieren als traditie, zijn in het vlees aan het wandelen. Zij zijn begonnen met Christus, maar staan nog steeds op de startlijn met hun lamp Christus in hun hand, als een dwaze maagd (Matt.25:1-13). Zij groeien niet, zij blijven baby’s.

Hebreeën 5:12

  • Want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node, dat men u leert, welke de eerste beginselen zijn van de Woorden Gods, en gij zijt geworden, als baby’s die de melk van node hebben, en niet de vaste spijs.

Wow, als baby’s? Dat is me toch wat zeg? Dat dit zo gezegd wordt over degenen die lekker comfortabel kerkje aan het spelen zijn! Een babycréche notabene! Terwijl zij zich voordoen als geleerd theoloog. Zij die God tot kabouter maken. Zij die het beter weten dan God.

Zij zullen zijn, de bokken, die Christus aan Zijn linkerhand zal zetten, en hun afstraffen zal met de straf die Satan en zijn engelen zullen ondergaan.-Matt.25:41

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *