Er is er maar EEN!

Er is maar één Evangelie, niet twee of drie, of een andere, neen, er is er maar één! Deze Evangelie komt vanuit God.

Maar wat gebeurt er als er een gemeente niet rein gehouden wordt?

Galaten 5 vers 9 zegt, dat een weinig zuurdesem het gehele ongezuurde deeg doet verzuren.

Een mooi voorbeeld is, als men een mand met gezonde appels heeft, en er ligt er een in die rot is, en men laat deze erbij zitten, dan is binnen de kortste keren de hele mand verrot.

In Paulus tijd, was het al aan de gang, dat mensen het enigste Evangelie al niet konden verdragen. Waarom zou dat in onze tijd niet zo zijn?

Galaten 1:6-8

  • Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.
  • Er zijn echter sommige, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
  • Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij (apostelen van Christus) u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Wow, dat is niet mis? Wie zich niet aan dat ene Evangelie houdt, maar een andere evangelie navolgt, die is vervloekt!

Wat is dan die ene ware Evangelie, die verkondigd is door Paulus en zijn medeverkondigers?

Ja! De enigste Evangelie is het Evangelie van het ontvangen van de Heilige Geest. Buiten dit is er geen ander. De Heilige Geest is nog steeds te ontvangen, ook al zeggen velen dat dat niet meer zo is, zoals het toen was. Dit zijn die vervloekten, omdat zij niet geloven dat het nog steeds mogelijk is.

Paulus maakte het weer mee, nu niet bij de Galaten, maar bij de Korinthiërs.

2 Korinthe 11:3,4/1 Korinthe 5:11-13

  • Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
  • Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt , of gij een ander Geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel./
  • Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een immoreel is, geldgierig, een idolist, een lasteraar, een dronkaard, of oplichter, dat men met zo’n iemand zelfs niet samen eet.
  • Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn?
  • Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

Niemand kan het Evangelie bemachtigen, tenminste, alleen door Heilige Geest. Zonder Deze Geest, kan men zelfs niet in het Koninkrijk Gods ingaan. En degenen die deze Evangelie prediken, hebben dit opgeschreven in het Woord van God. Wie het maar 99% doet, valt al naast de boot.

Jezus Christus getuigt dit:

Johannes 17:19-21

En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de Waarheid.

En Ik bid niet alleen voor deze Mijne discipelen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn.

Dus blijf bij die ene Evangelie. Echt! Er is geen andere.

Wie een andere evangelie heeft, in plaats van het Evangelie van Christus, gaat dan uit van haar, en dat is Babylon de grote.

Openbaring 18:4

….Gaat uit van haar, MIJN volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

En waarom is Babylon de grote te vergelijken met een andere evangelie?

Vers 2 zegt:

Zij is een woonplaats geworden van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *