Bekering.


Regelmatig spreek ik met mensen over geloof.
Tijdens het gesprek zie je de mensen enthousiast worden, je ziet dat ze graag willen luisteren en gaan dan ook vragen stellen.
Er wordt gesproken zelfs over de doop door water en Geest. En ja dat willen ze wel.
Zelf wordt ik dan blij en dankbaar, dankbaar dat ik voor God Zijn Heilig Woord mag uitdragen, mee mag werken aan het vissen van mensen, zoals Jezus het ook zei tegen Zijn discipelen. Dat ik gehoor mag geven aan de opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf: ga dan heen verkondigt het evangelie aan al de volkeren. Je bent blij en dankbaar, je heb geluisterd en gedaan wat Jezus zei.
Maar dan komt de duivel.
Men wil er eerst over na denken. Het laten bezinken. Het laten landen.
En van de enthousiasme is niet veel meer over. De doop? Ja maarrrrrrrr…………..
Ik heb nog vragen.
Vertel ze me, en je krijgt antwoorden.
Ja dat moet ik eerst even…….. je hoort het nog wel.
En toen werdt het stil.
Mensen kom je tegen, en praten over allerlei dingen, maar niet meer over het geloof.
Hoe komt dat dan toch?
Ze waren zo enthousiast.
Ze wilde alles weten over het geloof?
Duivel.
Ja ze waren enthousiast, het gesprek verliep goed, we hadden allemaal er een goed gevoel over.
Maar de duivel luisterde mee.
En die is de naspreker in het hele verhaal.
Hij gaat onrust zaaien in de harten.
Spanningen op wekken.
Twijfel zaaien.
Vragen op roepen.
En de vonk, die ik bij de mensen heb veroorzaakt, wordt door de duivel heel snel weer teniet gemaakt. En het Heilig Vuur blijft uit.
Waarom toch?
Waarom luisteren mensen naar de duivel?
Waarom zien mensen het niet?
Waarom horen mensen het niet, wat je zegt?
Waarom kiezen mensen voor de duisternis en niet voor het licht?
Waarom snappen mensen niet, wat je zegt, ze waren toch zo enthousiast?
Ik heb te maken met een geduchte vijand.
Hij was een opper engel van God, die in opstand kwam, en hij is machtig, het is de duivel.
Hij heeft nog steeds macht, gaat nog steeds rond als een roofdier, grijpende wie hij verslinden kan. En zijn volgelingen? Dat is de wereld. De wereld die de hare lief heeft.
‘Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.’
‭‭JOHANNES‬ ‭15:19‬ ‭
Ja dan wordt het moeilijk.
Moeilijk om de wereld los te laten.
Moeilijk om te begrijpen.
Moeilijk om te horen.
Moeilijk om te zien.
Moeilijk om te volgen
Moeilijk om te kiezen voor het licht, want in de duisternis zien ze ons niet.
Moeilijk om te kiezen voor het eeuwige leven.
Moeilijk om met Jezus te sterven, en met Jezus op te staan als herboren mens.
Want de duivel zaait twijfel, duisternis, onrust, eenzaamheid, somberheid egoïsme, onvrede en dood. Hij laat de mens ziende blind zijn en horende doof.
Maar de kinderen Gods, zaaien duidelijkheid, rust, broeders en zusters, vrolijkheid, dankbaarheid, mededeelzaamheid en leven, eeuwig leven. God laat de blinden dan zien, de doven horen.
Ja Jezus zegt het zelf:
‘Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.’
‭‭JOHANNES‬ ‭14:17‬ ‭
Bekering.
Het blijft een strijd om Leven of dood. Het blijft voor mensen een moeilijk iets.
Geloven in iets wat je niet ziet en kent.
Het blijft een strijd tussen God en duivel.
Maar een ieder blijft verantwoordelijk, voor de keuze die hij of zij zelf maakt. Zij moeten zich zelf verantwoorden bij God, waarom zij niet luisterde, naar wat hun is verteld. Waarom zij niet geloofde wat hun is voor gehouden. Waarom zij kozen voor de duivel en niet voor God.
En ik?
Ik zaai verder, ik blijf luisteren naar wat God mij ingeeft, door Zijn Heilige Geest. Ik blijf doen wat Jezus ons opdraagt. En blijft Hem volgen, stilletjes achter Hem aan.


Hamba Tuhan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *