Het verschil in bedroeft zijn.


Als kind van God, kan je teleur gesteld zijn in je zelf. Alle dag weer die fouten, weer die opmerkingen, weer die gedachten, weer die dingen die je deed, die je niet had willen doen.
Weer die zonden.
Paulus zegt:
‘Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.’
‭‭ROMEINEN‬ ‭7:15‬ ‭
Elke dag weer die strijd, elke dag weer die zonden. Elke dag weer vergeving vragen.
Je zou er moedeloos van worden.
Ik zondig mens. De Geest wil goed, het vlees wil slecht.
Je zou er verdrietig van worden, somber en moedeloos.
Ook Paulus had daar veel last van, en hij bad tot drie keer toe:
‘Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.’
‭‭2 KORINTHE‬ ‭12:8-9‬ ‭
Dat is de troost die God ons geeft: Mijn genade is uw genoeg. We mogen weten dat wij mogen leven bij de genade van onze God. Dat geeft kracht, dat geeft troost, dat geeft moed.
Zij die God niet hebben, krijgen die troost niet, hebben geen God. Zij worden somber, en raken in een diepe put. En uiteindelijk raken zij in een diepe depressie, en zien geen troost, krijgen geen moed, en hebben niet de kracht om er uit te komen, zodat ze maar één uitweg zien de dood, en plegen zelfmoord.
Maar de gelovige, leest zijn bijbel, bid, en hij heeft zijn broeders en zusters. Hij weet dat zelfmoord een grote zonde is die hij niet mag doen. Maar hij zal dat ook niet doen, omdat hij vertrouwt op wat God zegt: Mijn genade is u genoeg!

Hamba Tuhan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *