De kracht door geloof

Wij geloven dat God de hemel en aarde, de zee en alles wat daar in is heeft geschapen.
Zie Genesis.
Wij geloven, dat het volk Israël Gods uitverkoren volk was.
Zie het hele oude testament.
Wij geloven dat Jezus op aarde kwam, om te lijden en te sterven, voor al onze zonden. En ten derde dage is op gestaan uit de dode en nu zit aan de rechter hand van God.
Zie het nieuwe testament.
Wij geloven, dat Christus Jezus ons niet als wezen heeft achter gelaten, maar dat Hij zal weder komen, om te oordelen te levende en ten dode. En dat wij die God liefhebben met heel ons verstand, hart en ziel, het Hem zullen opvaren ten hemel, het nieuwe Jerusalem.
Zie Openbaringen.
Wij geloven dat God Zijn Heilige Geest de Trooster heeft gezonden in mensen.


En ik zie mensen knikken ja dat klopt.
Ja dat geloven wij.


Maar waarom als het puur op geloof aan komt, gaan dan mensen twijfelen, gaan dan het geloof wat zij hebben in twijfel brengen.


Voorbeeld:
Als het je slecht gaat, door ziekte, door overlijden, door armoede, door allerlei dingen die op je af komen, gaan mensen twijfelen, denken mensen het op eigen kracht het te moeten doen, en ze denken dan niet aan hun Hemelse Vader, of bidden wel, maar gaan vervolgens toch maar even zelf aan de slag want er gebeurd niets.
Ze vergeten wat Jezus toen Hij op aarde was heeft gezegd tegen Zijn discipelen, en dus ook tegen ons:
 ‘Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’
JOHANNES 14:14 


En daar schort het nog wel eens aan, twijfel steekt de kop op, wachten duurt zo lang, en we zien of merken niets van wat God doet voor ons.


Zijn wij dan niet gelijk die man,  die samen met God, over het strand loopt, en dan achter om kijkt en ziet dat op de moeilijke momenten in zijn leven, er maar een voet spoor te zien is in het zand, en dan zegt tegen God: kijk op de momenten dat ik het zwaar had, verdriet had en pijn, heb U mij in de steek gelaten, want ik zie maar één voet spoor.
En dan zegt God: Mijn kind, daar waar jij het moeilijk had, zwaar had, verdriet had, en pijn, heb Ik u gedragen!
Zijn wij niet net zo?


Gaat het ons goed, dan is God goed, dan is God liefde, dan zegent God ons.
Maar owee als het maar even tegen zit, dat is God ver weg, hoort God ons niet, zwijgt God, ja dan wordt er gezegd dat God op vakantie is?


Zijn wij dan zo klein gelovig, dat bij het minste geringste, wij in ons geloof vallen? Twijfelen? En gelijk gaan wijzen naar God, met een beschuldigende vinger?


Het leven gaat niet altijd over rozengeur en maneschijn. Het leven heeft zijn hoogte punten en diepe dalen. Ik weet er zelf alles van.
Heeft God ons een rijk en makkelijk leven voor zegt? Heeft God ons een leven voor zegt zonder pijn, verdriet en moeite?
Er staat wel: het gaat hen wel, maar dat gaat niet over ons maar de wereld. Want zij hebben hun loon reeds gehad staat er.


Maar wij, wij die God dienen met heel ons verstand, hart en ziel, zullen met Christus lijden, wij moeten onze oude mens af doen, en de nieuwe mens, naar het beeld van Christus aannemen. Zegt Paulus.


Dat betekend, dat wij 180 graden moeten omdraaien, oude gewoonten en leef wijze moeten verloochenen, niet ik, maar: Uw wil geschiede.


Geloof hebben in God, en in Zijn Heilig Woord.
Niet denken, ja dat zal wel, maar ik moet het toch zelf doen.
Maar een vast vertrouwen hebben en zeker weten in onze Hemelse Vader, Hij zorgt voor mij, als voor Zijn kind. 
Dan kan je geloof hebben als van het kleinste zaadje op deze aarde, een monstert zaadje.
En toch zeggen tegen een berg, ga van hier naar daar, en het zal geschieden. Dan kan je over het water lopen zoals Petrus, maar, een honderdste seconde twijfel, en je bent kledder nat.
Nee, wij zijn geen heiligen van ons zelf, wij hebben geen onwrikbaar geloof, we zijn mensen, mensen met fouten en gebreken.
We zijn niet zonder zonden, want we zijn gemaakt en ontvangen in zonden.


Maar wij kunnen wel, ons leven richten op God.
Wel ons best doen de zonden te haten en te laten.
Wel ons vertrouwen stellen op God.
Wel blijven kijken, wat God in jou leven doet.
Wel God daar voor blijven danken en loven.
Wel vallen in ons geloof, maar direct weer opstaan, en zeggen sorry God, dat ik een klein gelovige ben, er van leren en door gaan.
Wel aannemen wat er staat geschreven in de bijbel, het is immers Gods Heilig Woord, op geschreven door mensen, geïnspireerd door Gods Geest.
Wel doen naar eigen vermogen, wat er in de bijbel staat, hoe wij moeten spreken, denken en doen, naar God en Zijn schepping.
Wel onwrikbaar vertrouwen hebben in God, jij bent Zijn kind, en Vader zorgt voor Zijn kind.


Ja de kracht van het geloof, het is soms moeilijk, dan weer makkelijk, dan weer die twijfel, dan weer die verleidingen van de wereld.
We schieten allemaal te kort, allemaal vallen we, allemaal zondigen we.
Maar God zegt tegen Paulus: Mijn genade, is u genoeg! En geldt dat ook ook voor ons!
Wij hoeven niet over het water lopen naar de andere kant, we mogen het ook zwemmend doen. We hoeven niet bergen te verzetten door geloof. Want God weet wie en hoe wij zijn. God kent onze zwakheden, wat wij alleen moeten is een vast vertrouwen hebben, geloof in Hem, Zijn Heilig Woord aannemen zoals het er staat geschreven. God loven en prijzen, voor alle dingen in ons leven, ook voor de dingen die niet leuk en fijn zijn, want het scherpt ons aan in het geloof, en het zal ons ten goede komen.


Geloof is als een klein kind dat lopen leert.
De eerste stapjes aan de hand van de vader, dan laat vader het kind los, om te kijken of het kind zelf kan lopen, maar vader strekt wel zijn armen uit naar het kind, om als het kind valt, het op te vangen, zodat het zich niet pijn doet.


Zo is het ook met het geloof, in het begin is het alleen maar Halleluja, en alles is mooi en fijn. ( je loopt aan de hand van Vader )
Maar dan komen de problemen, aan vallen van de duivel, verleidingen, verdriet, pijn, ziekte. ( Vader laat je zelf lopen) maar Hij strekt wel Zijn armen uit naar jou om je op te vangen als je valt. En zo kijkt God hoe sterk jij bent in het geloof in Hem.

Hamba Tuhan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *