Laat u niet VERLEIDEN.

Wanneer iemand bekeert is van zijn natuurlijke leven tot het heilige leven, om te wandelen in de Geest, moeten zij ervoor zorgen om niet wederom in de listen van Satan te trappen. In het Engels is dat, niet te vallen in: the Bait of Satan.

In het modelgebed van Jezus Christus (Matt.6:13a) wordt aangeraden tot God te bidden om niet in verzoeking te geraken, en ons te behouden van de boze machten.

Wanneer iemand aan het wandelen in de Geest is, doet men de geestelijke wapenrusting aan, een raad van God.

Efeze 6:10-18

Voorts broeders, weest krachtig in de HEERE en in de sterkte ZIJNER macht.

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivelen.

  • Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de lucht.
  • Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Met Waarheid omgord.

Gepanstert met gerechtigheid.

Bereidwilligheid om te evangeliseren.

Bescherming door geloof tegen Satan.

Het Woord van Redding.

Biddende in de Heilige Geest.

Wakende, in volharding met alle heiligen.

Jezus Christus is voor iedereen gestorven en opgestaan uit de dood, opdat degene die geloof stelt in Hem en Hem navolgt, het eeuwig leven mogen ontvangen.

Maar wat zijn velen aan het doen? Zij zijn gaan redeneren en filosoferen of het allemaal wel klopt?

Zij zijn op hun natuurlijke manier bezig, hoe zij vóór hun bekering bezig waren, want dat is aards, natuurlijk, en duivels.

Jakobus 3:14-16

  • Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.
  • Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.

Wat zegt God over deze personen, die zich hebben laten verleiden door duivelse doctrines?

Jesaja 56:11

En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging, zij zijn herders, die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd.

Psalm 5:10

Want in hun mond is niets betrouwbaar, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, zij maken hun tong glad.

Dit zijn voorbeelden uit Gods Woord, dat mensen die niet gehoorzaam zijn aan God, een eigen leven met God gaan leiden. Zij zijn ongeestelijk bezig, en hebben zich laten vangen door boze geesten.

Maar zij, die geestelijk zijn, die wandelen in de Geest, en gehoorzamen de raad van God; weest waakzaam voor de omleidingen van de duivel.

Als uw wandel met God zonder slag of stoot is, dan klopt er iets niet. Want dan is de Satan tevreden.

Elke goede beleidvolle christen, die naar Gods wil wandelen, krijgen tegenslag van Satan, omdat hij niet wilt dat u het goed doet. Deze onzichtbare macht zou het liefst willen dat iedereen ten verderve gaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *