De zuivere en onvervalste Leer.Paulus zegt: Het zij dat een engel uit de hemel, of een mens u een andere leer, leert dan deze, die zij vervloekt!


Heel vaak hoor je de term: ja maar, we leven in 2019, dat was toen, dat is niet meer van deze tijd, enz. enz.


Zelfs voorgangers hoor je dit zeggen.
Maar klopt dat?
Mogen wij mensen de Heilige Schrift aanpassen naar ons eigen goeddunken?
Mogen wij de Heilige Schrift, die door Gods Heilige Geest is Geïnspireerd veranderen, zodat het ons beter uit komt? Of dat het te oud lijkt? Mogen we dat wel????


Ik denk ( weet wel zeker ) van niet!


Als je de bijbel objective leest, met een open hart, leest WAT er staat, gaat daar Kracht van uit, je leert er van, het troost je, het bemoedigt je. En het mooie is dat je altijd precies leest, wat je nodig heeft, dan troost, dan bemoediging, dan weer leer je, dan weer geeft het je kracht. Ik zou haast zeggen: de bijbel is magisch, je leest altijd wat je nodig heb opdat moment.  


Als je dan, naar eigen goeddunken, gaat wegstrepen, of bijvoegen, en uitlegt, is de Kracht van Gods Heilig Woord WEG! Het wordt dan een boek, zoals alle andere boeken, met zinloze woorden, die je niets meer zeggen, en geen Kracht meer heeft.
En ja, dan roep je maar wat, dan ga je mensen naar de mond praten, dan schreeuw je maar hard om aandacht te krijgen. Maar hun volgelingen lopen weg, horen hen niet, het interesseert ze niet meer, want de Kracht van Gods Woord is weg, en de kerken lopen leeg.


Daarom is het ook zo belangrijk dat Gods Woord zuiver en onvervalst wordt gepredikt.
Dat wat er staat, ook zo wordt uitgelegd en geleert wordt. Dat wat er staat, hoe het moet, hoe God wil dat het moet, ook zo één op één in praktijk wordt gebracht. Niet ja maar, niet het is te oud, niet een eigen draai er aan geven. Maar doen wat de bijbel, Gods Heilige Schrift, ons voor houd.


In Jesaja staat:
 ‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’
JESAJA 55:11 
DIT ZEGT GOD!!!!!!!!


Paulus zegt: 
ZE ZIJN VERVLOEKT!!!


Is dit niet duidelijk genoeg?
Zijn de waarschuwingen die in de bijbel staan, niet helder genoeg?
Staat er niet geschreven in Openbaringen:
Wie afdoet van dit woord, zal uit het Boek des levens uitgewist worden, en wie toe doet aan dit Boek, hij zal toe gedaan worden de plagen die in dit boek beschreven zijn?


Ja dan zijn soms de Woorden van God hard, dan doet het soms pijn, dan worden we soms teleur gesteld. Maar is dat door God? Of zijn het onze gedachten, verlangens, verwachtingen?


‘Niet één van alle goede beloften, die de Here aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.’
Jozua 21:45 


Kijk, daar is Kracht, wonderbare Kracht.


Ja, God is een jaloers God.
Hij duld geen andere goden, geen betweters, geen valse leer, geen verdraaiingen.


God, de Vader.
Wij Zijn kinderen.
En we hebben te luisteren, wat Vader zegt!

Hamba Tuhan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *