Herkenning van een christen.

Johannes 15:20

Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: een dienaar staat niet boven zijn Heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Wie zijn dan “zij”? Dat zijn degenen die niet naar de wil van God wandelen, maar een eigen interpretatie hebben van het Woord van God. Zij worden giftig, als een bijtende slang, als de Waarheid van God indruist tegen hun traditionele kerkje spelen.

2 Korinthe 6:4-10

  • Wij doen onszelf in alles kennen als dienaren van God: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de Waarheid, in de kracht Gods; met wapenen van gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand; onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch betrouwbaar; als niet bekend en toch wèl bekend; als stervende en zie, wij leven; als getuchtigd, maar niet ten dode; als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar vele rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *