Haat tegen God.

Wat bedoelt God met goddelozen?

Dat zijn degenen die God niet liefhebben, want het tegenovergestelde van liefhebben is haten.

Zij die in het vlees blijven wandelen, haten het Licht, zij negeren altijd de Heilige Geest, zij kunnen de geestelijke woorden van de geestvervulde persoon niet verdragen, zij HATEN. En toch verkondigen zij God!

Johannes 3:20,21

  • Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het Licht, en komt niet tot het Licht, opdat zijn werken niet openbaar worden; maar wie de Waarheid doet, komt tot het Licht, opdat van zijn werken blijkt, wat zij in God verricht zijn.

Behoort een christen niet het voorbeeld van Christus na te volgen? -1 Petrus 2:21

Waarom doen velen het dan niet?

Omdat zij zeggen Christus lief te hebben, maar niet doen wat Hij geboden heeft, Hem botweg haten. Zij behoren geen christen genaamd te worden, want zij volgen Hem niet na. In plaats daarvan, volgen zij de Satan na. En wij moeten mensen waarschuwen voor zulke valse dienaren.- 2 Korinthe 11:12-15

Johannes 15:23

  • Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader

Wie Mij niet liefheeft, heeft ook de Vader niet lief.

Titus 1:16

Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken (van het vlees) verloochenen zij HEM, daar zij gruwelijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

2 Timothéüs 3:5

Die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochent hebben, houdt deze op een afstand.

De Raad die wij van God kunnen krijgen, is te luisteren naar ZIJN Zoon Jezus Christus.

Johannes 14:21

  • Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Spreuken 8:33-35

  • Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind.
  • Welgelukzalig zijn zij die naar Mij luistert, dag aan dag, wakende aan Mijn deur, bewakende de posten van Mijn poort.
  • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, en hij heeft een welgevallen gekregen van de HEERE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *