De echte doop.

Wat is dopen, en wie zegt dat?

Kerken dopen hun baby’s, zoals zij dat doen in hun tradities. Maar is dat wel het dopen hoe het werkelijk gedaan moet worden?

Zoals men ziet, is dopen IN iets, en niet op iets. Zoals dit vers uit Leviticus.

Laten wij eens zien hoe Jezus Christus ons een voorbeeld gaf, hoe te dopen.

Matthéüs 3:6

  • Toen liep heel Jeruzalem en Judea en de gehele streek van de Jordaan tot Johannes de Doper, en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen onder belijdenis van hun zonden.

Een baby kan niet een belijdenis doen van zijn zonden. Dus dat klopt al niet!

Matthéüs 3:13-15

  • Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen.
  • Maar Johannes trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: ik heb nodig door U gedoopt te worden en Gij komt tot mij?
  • Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.

Hier staat duidelijk dat Jezus, nadat Hij gedoopt was uit het water opkwam?

Toen gebeurde er iets wonderbaarlijks voor de omstandigers.

Vers 17

  • En zie, een Stem uit de hemelen zeide: Deze is MIJN Zoon, de Geliefde, in Wie IK MIJN welbehagen heb.

U ziet, dat de doop niet met een aantal druppels is, maar geheel onder water, en als volwassen.

Zo moeten wij dat ook doen, om in de positie van God te komen, want daarna, wanneer iemand van harte geloofd heeft, zal de Heilige Geest over iemand komen en zal bezit van hem nemen. Het is niet voorbijgegaan, want de HEERE roept nog steeds.

U ziet dat de Kamerling uit Ethiopië aanwees dat er water was. Hij zal ongetwijfeld wel een waterzak bij zich hebben, om door een paar druppels gedoopt te kunnen worden? Maar nee, zij gingen beide in het water.

De kerken die zich toch blijven vastklampen aan hun tradities, om baby’s te dopen, hebben in feite een andere evangelie, die hen vervloekt heeft.

Galaten 1:8

  • Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Titus 1:16

  • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

Goddelozen = ongelovigen, ongehoorzamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *