Wortel van al het kwaad.

Met deze twee geboden benadrukt Jezus Christus ons, dat wij onze naaste lief moeten hebben gelijk wij onszelf lief hebben. Wij die onszelf liefhebben, hebben de HEERE onze God lief uit geheel alles. En wij hebben onszelf niet lief uit egoïsme, maar naar de wil van God.

De tijd van de wereldse vakanties is weer aangebroken, tenminste voor de westerse wereld.

Wanneer een naaste gebrek heeft aan dagelijks voedsel en kleding, en u ziet deze persoon met zijn gebrek, en u denkt bij uzelf: ik wil hem graag helpen, maar als ik hem help, dan kom ik geld te kort om op vakantie te gaan. Dus ga ik liever op vakantie, want ik verdien het om te genieten.

De liefde van God, doet de naaste geen kwaad.

Wie eerst aan zichzelf denkt, heeft geen liefde van God in zichzelf, maar het kwaad. En wie het kwade in zich heeft, leeft in duisternis, en is nog steeds dood voor God.

De Bijbel waarschuwt mensen die geloof stellen in Jezus Christus, om niet egoïstisch te zijn ten opzichte van hun naaste, maar ook als getuigenis voor de wereld.

Ja, de hebzucht is de wortel van al het kwaad. Zorg ervoor dat uw wandel met God, niet gelijk opgaat met hebzucht.

Hebzucht is een afgod!

Kolossenzen 3:5

  • Doodt dan uw leden, die op aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerte,

en de gierigheid, welke is afgodendienst.

Zijn christenen sinds zij geloven in Jezus Christus van hunzelf? Kunnen zij maar bepalen hoe zij leven, alsof zij nog in hun vorige werelds leven leefde? Het antwoord is:

NEEN!

U bent gekocht door het dierbare Bloed van Jezus Christus, en wij behoren niet meer voor onszelf te leven, maar voor God, in de voetsporen van Jezus Christus.

Als u via: die u noemt: voorganger, raad vraagt, en hij zegt u dat je best op vakantie mag gaan. En u zegt: maar mijn broeder heeft gebrek! En uw voorganger zegt op zijn beurt: hij heeft alle voorzieningen in de wereld, bekommer je niet om hem, geniet van het leven, want je heb het verdiend.

Is het daarom geoorloofd, dat wij meer naar mensen moeten luisteren dan wat God bedoelt met uw naaste lief hebben gelijk als uzelf?

Zullen degenen, die meer naar hun voorganger of broeder luisteren, als dat indruist tegen de wil van God, om bij de groep of vergadering te blijven, zalig worden? Volgens Matthéüs 7 vers 21-23 niet!

De Raad is dan ook om totaal naar God te luisteren, naar het voorbeeld van Christus.

Weet hoeveel Jezus voor ons geleden heeft! Is het dan wijs om niet te luisteren naar de wil van God?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *