Geloof als een mosterdzaad.

Geloven in Jezus Christus Naam, is niet geloven in Zijn naam als persoon, maar als Zijn Naam van Autoriteit. Daarom zegt Hij, dat wie geloof heeft als een mosterdzaad, niets onmogelijk is.

Dan rijst de vraag: geloven wij wel eigenlijk? Omdat de meesten die zeggen te geloven, het beredeneren, op natuurlijke wijze.

Een voorbeeld van twee broeders:

Broeder A vraagt aan broeder B:

Zou je voor mij willen bidden? Voor een nieuwe baan?

Broeder B zegt:

Dat is goed, zal ervoor bidden.

Na verloop van tijd:

Broeder B vraagt aan broeder A:

Hoe bevalt je nieuwe baan?

Broeder A zegt:

Ik heb geen nieuwe baan.

Is dit het juiste antwoord, wat broeder A geantwoord heeft? Neen!

U zal waarschijnlijk oordelen, dat broeder A juist geantwoord heeft, want je mag niet liegen.

Is dat wel liegen, als je wilt geloven, dat, wat je nog niet heeft maar wel geloofd dat het er al is?

Een verslag uit Gods Woord, over Petrus, die Jezus zag op het water wandelen:

Petrus geloofde wat Jezus kon, hij ook wel kon. Dus stapte hij uit de boot om tot Jezus te komen, zonder er bij na te denken.

Petrus wist natuurlijk dat het onmogelijk is om over water te lopen, maar hij zag een bewijs van Jezus Autoriteit dat het mogelijk was.

Petrus geloofde, maar toen hij op het water liep, begon hij om zich heen te kijken, en besefte hij eigenlijk dat wat hij deed niet mogelijk kan zijn.

Jezus Christus had goede hoop, dat Petrus geloof had, maar vond het jammer, dat het geloof van Petrus maar van korte duur was.

Het antwoord van broeder A moet dan zijn geweest:

Geweldig joh, een goede nieuwe baan. God zij geprezen.

Het is geen leugen, het is geloven dat je het ontvangen hebt van God, ook al heb je het niet! God zal het geven, zolang broeder A niet twijfelt!

Jakobus 1:5-7

  • Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bid hij God daar om, DIE aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt, en het zal hem gegeven worden.
  • Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
  • Want zulke mens meent niet, dat hij iets van de HEERE ontvangen zal, innerlijk verdeeld als hij is, onverstandig op al zijn wegen.

Hoe moeten wij dan geloven, dat wij een geloof zouden aankweken als het geloof zo klein als een mosterdzaad?

Door onszelf te verloochenen, onszelf afwijzen, bij onszelf niet te redeneren wat wel kan of wat niet kan.

Jezus Naam is kracht, Zijn Naam is Autoriteit. Door Zijn Naam is het mogelijk om via Zijn Naam bij God te komen, en te vragen wat wij nodig hebben, niet in twijfel, want wie twijfelt, heeft geen geloof in de Naam van Jezus Christus.

Wie geloofd, heeft vertrouwen in hetgeen wat hij ontvangen wilt. Het positief denken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *