Eenheid in de Heere.

Wie niet tegen ons is, is voor ons.- Markus 9:40

Dit betekend dat iedereen die in Jezus Christus geloofd, alles geloofd wat het Evangelie ons verteld. Er is dus maar 1 Evangelie.

1 Johannes 4 vers 6 geeft een definitie dat er maar 1 Evangelie is, en dat, wie een ander evangelie blijkt te hebben, niet naar het Enige Evangelie kunnen horen. Het is als het ware voor hen een mes in de rug! Gelijk als de Farizeeers in Jezus tijd op aarde, konden ook zij niets verdragen.

Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit blijkt, dat wij bekennen de Geest van de Waarheid, en de geest van dwaling.

Er moet dus 1 Evangelie zijn, en dat is er ook. Toch zijn velen daar niet mee eens, want zij zijn de gevoelige mensen die niets kunnen verdragen.

1Timotheus 4 vers 3&4 zegt namelijk dat er een tijd komt, dat zij de gezonde woorden van het Evangelie niet zullen verdragen, maar dat zij liever een evangelie willen hebben naar hun eigen verlangen.. Daarom zullen zij dan ook leraars vergaderen naar hun eigen visie, en niet die van God.

Zulke zogenaamde christenen vallen onder de categorie bokken, die in Mattheus 25 wordt beschreven, dat zij de vervloekte christenen zijn. Mede ook wat in Galaten 1 vers 8 staat.

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Genoeg over dit onderwerp, het is nu wel duidelijk, tenminste, als u het kan verdragen?

Een les om eensgezind te zijn in de HEERE, is rechtszaken binnen de Gemeente te beslechten.

Maar het gebeurt nauwelijks dat vele zogenaamde christenen, dit met elkaar uitpraten, zij trekken de wereld erbij. Zij steunen immers meer op de wereld, dan op Gods Gemeente. Dat betekend dat zij ongelovige gelovigen zijn, zij vertrouwen meer op de wereld dan op God.

Laten we een voorbeeld bekijken, wat er in de Gemeente van Korinthe gebeurde:

1 Korinthe 6:1-5

  • Durft iemand uw naaste, wanneer hij iets heeft met een ander, rechtszaken te zoeken bij de onrechtvaardige rechtbank en niet bij de heiligen?
  • Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?
  • Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel temeer dan over alledaagse dingen?
  • Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen, die in de Gemeente het minste is?
  • Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan bij u geen enkel wijze broeder, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders?

Jakobus 4 vers 4, zegt nadrukkelijk dat, wie een vriend van de wereld wilt zijn, een vijand van God wordt gesteld. Ja! Een vijand, omdat, als men de wereld erbij betrekt, eigenlijk een vriend uit de wereld opzoekt om daar hun recht te halen.

Daarom EENHEID, dus geen tweeheid, of drieheid.

Een mooi lied schiet mij te binnen, uit mijn vroegere Gemeente:

Eenheid in de Geest, eenheid in het Woord, eenheid in het samenzijn van de Gemeente Gods. Lalala lala…

verder weet ik het niet meer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *