De oude goede weg Gods.

Wie volgt nu nog de juiste weg van God?

Wie is nog verstandig, dat hij recht loopt in de ogen van God?

Spreuken 2:6-9

  • De HEERE geeft wijsheid, uit ZIJN mond komen kennis en verstandigheid;
  • HIJ bewaart hulp voor de oprechten, HIJ is een Schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl HIJ waakt over de rechte paden en de weg ZIJNER gunstgenoten beschermt.
  • Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.

Moeten wij niet op God vertrouwen, in plaats van ons onvolmaakt denkvermogen?

Hebben wij God niet lief uit geheel ons hart, ons verstand, onze kracht, onze ziel? Daarom moeten wij ook op ZIJN Woord vertrouwen, want liefhebben is ook vertrouwen hebben in HEM!

Spreuken 17:22,23

  • Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
  • De goddelozen neemt een geschenk uit de buidel aan, om de rechte paden te buigen.

Wie luistert naar Gods Woorden, zullen vrolijk worden. Omdat God weet wat de mens nodig heeft, en hoe de mens moet wandelen overeenkomstig ZIJN voornemen.

Slaan wij ZIJN Raad in de wind, en doen het op onze eigen manier, dan wordt de geest verslagen. Men wordt dan depressief!

Wie naar de ongelovigen horen, en hun navolgen, buigen de rechte weg van God krom. Zij komen in een dwaalgeest, die hen naar de eeuwige dood leidt.

Zullen degenen die de weg van God op hun eigen visie wandelen behouden worden op ZIJN dag? Zij zeggen immers dat God genadig is.

2 Timotheus 4:3,4

  • Want er komt een tijd [heden], dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen [omdat het oude-wets is], maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, dat zij zich tal van andere leraars zullen bijeenvergaderen, dat zij hun gehoor van de Waarheid zullen afkeren en zich naar de fabels keren.

Hoeveel zien wij niet om ons heen dat er vele richtingen zijn van kerken die het op hun eigen visie doen?

Daarom komt dit vers zeer van toepassing om hun eigenwijsheid:

Cinta Tuhan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *