De ANTI-christ.

We zitten sinds Jezus Christus Hemelvaart, in de laatste dagen, voor God altans! Want voor God is een dag als 1000 jaar.

Mattheüs 24:11,12

Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

1 Johannes 2:19,20

  • Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn, maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
  • Gij echter hebt de zalving van de Heilige Geest en gij weet dat allen.

Wie zijn deze anti-christenen? Wie zijn dan die “ons”? En waarom weten degenen die de zalving hebben dat zij deze zalving van de Heilige Geest hebben?

  • De anti-christenen zijn degenen die een andere evangelie zijn gaan navolgen.
  • Die “ons”, zijn degenen die de Heilige Geest daadwerkelijk hebben, die bouwen zich op in het geloof in de Heilige Geest door in tongen te bidden. – Judas 1:20.
  • Het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest is de tongetaal.

Degenen die Deze Heilige Geest hebben, worden niet geleerd door mensen, maar door Die Geest, Die in hen woont.

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Autoriteit, Die zal u alles leren en u indachtig maken alles wat Ik u geboden heb.

1 Petrus 2:15,16

  • Want zo is het de wil van God, dat gij door het goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als degenen, die de vrijheid misbruiken als dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.
Zij kunnen niet verdragen wat een heilig persoon hun aanzet, dat zij het niet op de juiste wijze het Evangelie navolgen. Zij zijn gelijk de Farizeeën die hun tanden knarsde tegen Jezus Christus, Die hen beschuldigde als witgekalkte graven: “van buiten schijnt gij wel rechtvaardig, maar van binnen bent u vol van ongerechtigheid en onreinigheid.”.

Een anti-christ is een persoon die zich voordoet als één aan de buitenkant laten ziende, als een vroom rechtschapen persoon, maar totaal niet de voetstappen van Jezus Christus navolgt. Zij doen de wil van God op hun eigen manier, en hebben het Evangelie verdraaid. – Gal. 1:8

1 Timotheüs 6:4,5

  • … dan is hij opgeblazen van trots, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der Waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevend beschouwen.

Deze namaak christenen, zijn een lastering van de Woorden van God:

Die de gezonde woorden van Jezus Christus negeren, en er een andere draai aan geven, die het Evangelie om winstbejag nastreven, die de tongetaal een plaats geven dat het van de duivel is, die de vrijheid in Christus gebruiken voor het vlees, die voor alle ongerechtigheid een excuus geven dat God genadig is, die naast de voetstappen van Jezus Christus wandelen, die zijn antichrist.

Want, het zou toch verschrikkelijk zijn, als u vol van vertrouwen denk de hemel in te gaan, en dan tot de conclusie komt, als Jezus Christus u niet kent? – Matt. 7:22,23

Dan zal u buiten de heerlijkheid geworpen worden, en zal u wenen met krokodillentranen of zelfs boos worden, en tanden knarsen teleurgesteld worden.

Weet dat dit in het Woord wat uit God komt, dit staat over christenen die antichrist zijn?

Mattheüs 8:12

Maar de kinderen des Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, alwaar zal zijn geween en knersing der tanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *