Een volgeling van Christus.

Wie de bijbel onderzoekt, weten dat de duivel slechts een korte tijdsperiode heeft, totdat hij in de afgrond gesodemieterd wordt voor duizend jaar.
Daarom zijn er in deze laatste dagen zoveel wetteloze gebeurtenissen op aarde. Degenen die zich hebben laten vangen door de duivel, doen de werken van de duivel, dat zijn: dood en verderf stichten.

Ook is deze slechte engel bezig om goede mensen van hun pad af te brengen, door verschillende manieren, zoals:
reclame, tv programma’s, films, concerten, uitgaan, brasserijen, enz.

Een goede volgeling van Jezus Christus, moeten zich niet samen met de wereld op een weg wandelen. Zij moeten het verschil uitmaken, zodat de wereld kan zien, dat een volgeling van Christus anders zijn.

De tekenen der tijden kondigen zich al geruime tijd zich aan, dat Christus wederkomst aanstaande is. We zien steeds meer: natuurrampen, verhoogde warme dagen, enz.
De wereld ziet dit als de opwarming van de aarde, wat klopt!
Het Woord van God heeft het over de Engelen die hun fiolen uitgieten.

Kijk naar de vierde Engel, die zijn fiool op de zon uitgiet.
Het gaat niet op de manier hoe een mens iets uitgiet, neen, het gaat op het hemelse tijdslimiet. U weet, dat voor God een dag is als duizend jaar. Dus het uitgieten gaat geleidelijk. En dat merken wij, allemaal over de gehele aard.

Nu rest er alleen maar te zeggen:
Hoe staat u in de wil van God?
Bent u als Christus aan het wandelen?
Bent u werkelijk bekeert?
Of laat u zich meeslepen door uw mede mens dat het wel goed zit, God is genadig!

Zefanja 2:3
Zoekt de HEERE, alle gij vrijmoedigen des lands, die ZIJN recht werken!
Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, MISSCHIEN zult gij verborgen worden in de Dag van den toorn des HEEREN.

Dus wie denkt al naar de hemel te gaan, omdat men dat zegt, moeten eerst de overwinning halen op het vlees. Dat wil zeggen: uw wandel in de Geest van God volbrengen, om een hemelse burger te worden.

1 Korinthe 15:50
Doch dit zeg ik. broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *