Volheid God’s in ons.

Efeze 3:16-21

Efeze 4:10-16

  • Hij, Die neergedaald is, HIJ is het ook, Die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
  • En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbaarheid, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en de volledige kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van het wasdom der volheid van Christus.

[ Door Heilige Geest leren wij de wil van God. We beginnen als baby’s, die de melk nodig hebben, en daarna als wij geleerd zijn in het Woord, en de Heilige Geest ontvangen hebben , dat wij de vaste spijs nemen. Vanaf het moment dat wij de vaste spijs nemen, behoeven wij niet meer te leren, maar leren wij aan de nieuwe baby’s hun de onvervalste melk te drinken]

Wie kerkje blijven spelen, blijven maar leren. Zij zijn volwassen baby’s, die het lekker vinden altijd aan de melk te drinken. Zij zijn het, die op de startlijn staan met hun lamp, maar niet naar de finish lopen.

Kolossenzen 2:6-15

daar gij met Hem begraven zijt in de doop, in Hem zijt gij ook mede opgewekt uit de dood door het geloof aan de werking Gods, DIE Hem uit de doden heeft opgewekt.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *