Wat God zegt, Gebeurt!

Jesaja 45:21-23

 • Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben IK het niet, de HEERE? En er is geen God behalve IK, een Rechtvaardige, verlossende God is er buiten MIJ niet.
 • Wendt u tot MIJ en laat u verlossen, alle einden der aarde, want IK ben God en niemand meer.
 • Want IK heb gezworen bij MIJZELF, Waarheid is uit MIJN mond uitgegaan, een Woord dat niet zal worden herroepen : dat voor MIJ elke knie zich zal buigen, dat bij MIJ elke tong zal zweren.

Jesaja 55:11,12

 • Alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ terugkeren, maar het zal doen wat MIJ behaagt en dat volbrengen, waartoe IK het zend.
 • Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvels zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

Johannes 1:1-3

 • In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
 • Dit was in het begin bij God.
 • Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Johannes 3:33-36

 • Wie het getuigenis van Christus aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
 • Want Degene, Die God gezonden heeft, Die spreekt de Woorden God’s, want Hij geeft de Geest niet met mate.
 • De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.
 • Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon niet gehoorzaam is, zal het leven niet zien, doch de toorn van God blijft op hem.

Profetie over Jezus Christus :

Spreuken 8:35,36

 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HEERE welgevallen verkregen.
 • Maar, wie Mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die Mij niet liefheeft, hebben de dood lief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *