Eindtijd scenario.

Tijd van het einde.
Psalm 91:5-8
Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die op de dag vliegt, voor de pestilentie, die in de duisternis rondwaart., voor het verderf, dat op de middag vernietigd.
Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet geraken., slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vernietiging van de goddeloze wereld zien.
Psalm 92:7-10
Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet, wanneer de goddelozen uitspruiten als groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien als een bloem, zij zullen voor altijd verdelgd worden.
Maar GIJ, o HEERE, zetelt in de hoge voor eeuwig.
Want zie, UW vijanden, HEERE, want zie, Uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *