Is God altijd Genadig?

Wat als God geen genade schenkt?
2 Samuël 6:1-8 verteld ons dat God het niet eens is met het reilen en zeilen wat mensen in hun eigen ideeën bewerkstelligen. Laten we eens lezen, wat er gebeurde toen koning David de ark des verbond uit Baäl-Juda, door jonge mannen haalden, en……
2 Samuël 6:3-7
Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen, zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel, en Uzza en Ahio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods, Ahio liep voor de ark uit.
David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des HEEREN, onder begeleiding van allerlei instrumenten van cypressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen.
Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de Ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden.
En de toorn des HEEREN ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark Gods.

Welke les trekken we hieruit?
Dat wij niet op onze eigen houtje God gaan helpen. God is veel wijzer dan mensen, HIJ weet heus wel hoe HIJ weet te reageren op bepaalde zaken, zoals bij het vervoer van de ark Gods.
Dan heb je ook het Woord van God, dat er groepen van mensen zijn die Gods Woord op eigen inzicht verkondigen.
Het Evangelie, zoals het in ZIJN Woord staat, moet zo worden nagevolgd zoals het er staat. Wat zei Paulus ook alweer?
Galaten 1 vers 6-8
Het verbaast mij, dat gij u zo haastig heeft laten afbrengen, van degenen, die u door de genade van Christus geroepen heeft, tot een ander evangelie, die niet het Evangelie is.
Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, afwijkend van het Evangelie die wij door zendbrieven u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Weest daarom niet te flauw, hoe u tegenover God openbaart. God is een genadige God, als u doet wat HIJ wilt.
“Vertrouw op de HEERE met uw gehele verstand, steun niet op uw eigen inzicht.” – Spreuken 3:5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *