Foute kinderen.

Dit zijn kinderen van God, die de wandel in de Geest volbracht hebben in het wandelen van vlees.

Waarom zijn deze kinderen van God buitengeworpen in de buitenste duisternis?

Laten we eens dieper gaan kijken wat Gods Woord benadrukt over uw naaste liefhebben als uzelf.

1 Timotheüs 5:8

  • Indien iemand niet voor de zijnen zorgt, en in het bijzonder voor zijn naaste, dan heeft hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige.

1 Johannes 2:9-11

  • Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.
  • Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in Hem is niets aanstotelijks.
  • Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn pad verblind.

Wat bedoeld Johannes door Heilige Geest: wie zijn broeder haat?

Dat is de broeder of zuster niet liefhebben, want dan heeft zo’n persoon ook de Heere Jezus Christus niet lief.

1 Johannes 2:4-6

  • Wie zegt: Ik ken Jezus, maar Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet, maar wie Zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
  • Hieraan onderkennen wij, dat wie Zijn woord bewaart in Hem zijn.
  • Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, zoals Hij gewandeld heeft.

Heeft Jezus Christus ooit iemand tekort gedaan? Was Hij, toen Hij als mens op aarde onbarmhartig? Was Hij ooit gierig?

Neen, dat was Hij niet, en is ook, nu Hij bij de Vader is, ook niet gierig of onbarmhartig.

Mattheüs 11:29 zegt dat Hij zachtmoedig en nederig is van hart.

Met andere woorden kan wel gezegd worden dat Hij niet hard was, voor de mensen.

Zo moeten wij dat ook zijn.

Het zo niet fijn zijn, als wij de gierigheid blijven aanhangen, wij te hard zijn om onze naaste te helpen. En maar denken dat wij de hemel in zullen gaan, omdat God barmhartig en genadevol is. Dan zitten we in een ander Evangelie, en zijn we vervloekt!

En dan nog een keer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *