Er is maar Een God!

Job 9:4,8,9

 • Wie zou, hoe wijs van hart en sterk van kracht, zich tegen de HEERE kunnen verzetten en ongedeerd blijven? –
 • HIJ spant geheel alleen de hemelen uit, en HIJ geeft uitspraak voort over de hoogte van zeeën.
 • HIJ maakt de Beer en de Orion, de Zevengesternten en de Kamers van het Zuiden.

Spreuken 8:22-36

 • De HEERE heeft Mij tot aanzijn geroepen als het begin van ZIJN wegen, vóór ZIJN werken van ouds af.
 • Van eeuwigheid aan ben Ik geformeerd, van het begin, eer de aarde bestond.
 • Toen er nog geen oceanen waren, was Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
 • Eer de bergen omlaaggezonken waren, vóór de heuvels was Ik geboren.
 • Toen HIJ het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de eerste stofdeeltjes van de wereld.
 • Toen HIJ de hemel bereidde, was Ik daar, toen HIJ een kring trok op het oppervlakte van de oceaan, toen HIJ de wolken daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelde, toen HIJ aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren ZIJN gebod niet zouden overtreden, en HIJ de grondslagen van de aarde bepaalde, toen was Ik een troetelkind bij HEM.
 • Ik was een en al verrukking dag aan dag, te alle tijde Mij verheugend voor ZIJN aangezicht, Mij verheugend in de wereld van ZIJN aardrijk, en Mijn vreugde was gelijk de mensenkinderen.

( Hier gaat het over Gods Zoon, Jezus Christus, Michaël de grote Vorst.)

 • Nu dan, kinderen, luistert naar Mij, want gezegend zijn zij die Mijn wegen bewaren.
 • Hoort de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind.
 • Gezegend is de mens die naar Mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan Mijn deuren, bewakende de posten van Mijn poorten.
 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HEERE een welgevallen verkregen.
 • Maar, wie mij negeert, doet zijn leven geweld aan, allen die Mij negeren, hebben Mij niet lief, maar hebben de dood lief.
Pijl: jij bent hier.

Hoe belangrijk zijn wij wel niet voor God , in deze uitgebreide universum?

Vanaf de kern, elke keer 10.000 lichtjaren.
“Our Solar System” = onze zonnestelsel.

God kent alle sterren bij naam, en dat zijn er nogal wat.

Wat NASA met hun menselijke wijsheid omgerekend heeft meer dan achthonderd biljoen Melkwegstelsels, die al miljarden sterren hebben per Melkwegstelsel heeft.

Volgens God zullen er dat wel velen malen meer zijn.

Psalm 147:4,5

HIJ bepaalt het getal van de sterren, HIJ roept ze alle bij naam.

Groot is onze HEERE en geweldig in kracht, ZIJN verstand is onbeperkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *