Bron van leven.

Psalm 36:6-10

  • HEERE, hemelhoog is UW goedertierenheid, UW trouw reikt tot de wolken, UW gerechtigheid is als de bergen Gods, UW gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost GIJ, HEERE.
  • Hoe kostelijk is UW goedertierenheid, o God, daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw UWER vleugelen, zij laven zich aan het vette van UW huis, GIJ drenkt hen met de stroom van UW liefelijkheden.
  • Want bij U is de Bron des Levens, in UW licht zien wij het licht.

Jeremiah 17:7,8

  • Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, en in wie het vertrouwen bij de HEERE is.
  • Hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Openbaring 22:2, 17

Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalf maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

En de Geest en de Bruid zeggen: kom! en wie het hoort, zegge: kom! en wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Mattheüs 5:6

Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *