Weest nauw in ons.

Onderzoekt uzelf nauw(keurig), ga niet een eigen visie met Gods Woord aan.

Doe wat God van ons verlangt, zoals HIJ dat wilt.

Mattheüs 7:13, 14/2 Korinthe 6:12

 • Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan, want nauw is de poort, en smal is de weg, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er, die het vinden./
 • (voor de ongehoorzame christenen, gelijk de Korintiërs)… ons hart staat wijd open.
 • In ons zijt gij niet nauw behuisd, maar gij zijt nauw behuisd in uw eigen tedere genegenheid.

Zoals God het wilt zo moet het! Niet een eigenwijze mentaliteit hebben, alsof wij het beter weten, om excuses te geven wat wij begraven hebben van ons oude leven, sinds wij opnieuw geboren zijn, het oude te blijven navolgen.

Handelingen 15:28,29

 • Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthoudt u van hetgeen de afgoden geofferd is (beelden die voor aanbidding gebruikt worden), van bloed (op elke wijze bloed in het lichaam brengen), van het verstikte (vlees door stroperij, dat het dier gestikt is), en van hoererij (elke vorm van immoraliteit met een ander); indien gij hiervoor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel!

Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. We kunnen de schuld niet in iemands schoen schuiven, zoals Adam de schuld gaf aan Eva, en Eva de schuld gaf aan de slang. We moeten beseffen dat God genadig is, tot een bepaalde punt. Zolang wij ZIJN wil doen zitten we goed.

Romeinen 14:11-13

 • Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE : voor MIJ zal alle knie zich buigen, en alle tong zal MIJ loven.
 • Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
 • Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Ja? De broeder die uw naaste is in de Geest van God geen aanstoot of ergernis geven.

Als een broeder zich ergert aan (laten wij een voorbeeld stellen voor een Mariabeeld), dat degene van wie dit beeld is, het beeld zo spoedig mogelijk wegdoet, om zijn broeder geen ergernis te geven. Want indien iemand God geloofd, gaat gelijk mee met wat God zegt.

Psalm 135:14-18

 • De HEERE doet ZIJN volk recht, over ZIJN knechten ontfermt HIJ ZICH.
 • De afgoden van de heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden.
 • Zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, ook is er geen adem in hun mond.
 • Wie hen maken, zullen worden als deze afgoden, evenals allen die op deze afgoden vertrouwen. (dood dus!)

Ook wanneer men het Evangelie verkondigd, zullen er mensen zijn, die graag horen, maar hetgeen niet in praktijk brengen, om nauw in de Geest van God te wandelen. Zij proberen met vleierijen hun zin door te drukken. Geef niet aan hen toe, dat zal God ook niet doen!

Wie niet nauw in ons willen zijn, zijn ook niet nauw in God.

Zij blijven volhouden dat God hen wel ontziet, omdat God genadig is. Is dat zo?

Zefanja 2:3

Zoekt de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, gij die ZIJN verordening volbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed, misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *