Liefde, voor onze naaste.

Onze naaste liefhebben.

Hoe dan?

Zoals ook degenen, die uw naaste niet is:

Mattheüs 5 :39-44
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de goddelozen niet te weerstaan, doch wie u een klap op de wang geeft, keer hem ook de andere toe, en wil iemand met u rechten en uw jas nemen, geef hem ook uw shirt, en zal iemand u voor één mijl dwingen met hem te lopen, ga er dan met hem twee mijl.
Geef hem, die u vraagt, en wijs hem niet af, die van u wilt lenen.-Lukas 6:34
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is : gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor degenen die u verdrukken, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, DIE in de hemelen is ;…

Mattheüs 22:39
…gij zult uw naaste liefhebben gelijk als u zichzelf liefheeft.

Omdat wij die van Christus zijn, deze dingen onderhouden, zijn wij dan soms zachte eitjes? Zijn wij dan watjes?
Voor de wereld zijn wij dat, ja!
Kijk naar de toekomst, want God ziet alles, en zal uw werken van het geloof bovenmatig belonen.
Wij verduren verdrukking, hier op aarde, maar als wij gehoorzaam blijven aan Gods wil, dan vergeten we de tijd van benauwdheid, die we hadden op aarde.
Want we zijn hier op aarde maar tijdelijk, vergeleken bij de eeuwigheid bij God in ZIJN hemelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *