Kerken verdwijnen.

Waarom verdwijnt de kerk in hoog tempo uit het leven van mensen?

Omdat we aan het einde van de laatste dagen zijn gekomen, is de wetteloosheid en andere evangelies op zodanige wijze gekomen, dat de liefde van God voor veel mensen verkilt is geworden.

Mattheüs 24:11,12
Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.
En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Mattheüs 21 vers 14 geeft aan dat niet iedere gelovige het gaat halen.
Het is niet vanzelfsprekend dat wie gelooft in Jezus Christus, behouden wordt.
Neem de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13 vers 18-23.
Degenen die het op Gods wil doen worden behouden, en zullen nooit stoppen met God.
Zij gaan de overwinning tegemoet, omdat zij de Heilige Geest hebben, want zonder Deze Geest, kan met niet overwinnen.

Romeinen 8:3,4,14/ 1 Johannes 5:4
Want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat het door het vlees zwak was, heeft God, ZIJN Eigen Zoon gezonden in het vlees, en dat voor de zonde, het vlees van zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. –
Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. /
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft, ons geloof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *