Paradijs op aarde.


Groene vingers in het paradijs.
Het paradijs is op aarde, de nieuwe aarde. Waar ware vrede zal heersen.
Iedereen is in harmonie, zelfs de wilde dieren zijn zo mak als een lammetje.
Het paradijs, waar de volmaaktheid zal groeien, zonder dat er iemand ziek wordt.
Satan zal dan voor 1000 jaar opgeborgen zijn.
Jesaja 65:17
Want zie, IK schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de vroegere tijden zullen niet in het hart opkomen.
Ezechiël 34:25,26
IK, de HEERE, heb het gesproken.
IK zal met hen een verbond van vrede sluiten, en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen.
IK zal die, ja al wat rondom MIJN heuvel ligt, tot een zegen stellen, IK zal de regen doen neerdalen op de juiste tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn, het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst.
Jesaja 65:21-25
Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten, zij zullen niet bouwen, opdat een ander er gaat wonen, zij zullen niet planten, en een ander daarvan eet, want gelijk de levensduur van bomen zijn, zal de leeftijd zijn van MIJN volk en van het werk hunner handen zullen MIJN uitverkorenen genieten.
Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen met een vroegtijdige dood, want zij zullen één door de HEERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden, dat IK antwoorden zal, voordat zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal IK verhoren.
De wolf en het lam zal tezamen weiden en de leeuw zal stro eten gelijk de rund, en de slang zal stof tot spijs hebben, zij zullen geen kwaad doen noch verderf brengen op MIJN gehele heilige berg, zegt de HEERE. (Jes.11:6-9)
Na deze oude wereld, waar satan de heerser is, zal de nieuwe aarde vol zijn van Gods voornemen.
Ook voor de gehandicapten in deze oude aarde, die geen kans hebben om zelf te beslissen, zullen door Gods barmhartigheid op de nieuwe aarde in gezondheid gaan wonen en werken, zodat zij hun eigen voedsel tot verzadiging hebben.
Jesaja 35:6-11
Dan zullen de ogen van de blinden geopend worden, en de oren van de doven ontsloten, dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen, ook in de woestijn zullen waterbeken ontspringen en in de steppe beken vloeien, en het gloeiende zand zal tot een meer worden en het dorstige land tot waterbronnen, waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Daar zal een gebaande weg zijn, die de Heilige weg genaamd wordt, geen onreine zal die betreden, maar zal alleen voor hen zijn.
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier daarop komen, zij worden niet gevonden.
Maar de verlosten wandelen daarop, de vrijgekochten van de HEERE zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen, eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar droefheid en zuchten zullen wegvlieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *